Home

Nieuws 1 reactie

Van Dam en Schippers positief over verdere daling antibioticagebruik

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) en minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zijn positief gestemd over de antibioticareductie die de veehouderij in 2016 heeft behaald.

Van Dam en Schippers zijn positief dat bedrijven in alle sectoren het lage antibioticagebruik hebben weten vast te houden of nog verder hebben weten te verlagen. “Het is positief dat de stijgingen die vorig jaar in een paar diersectoren werden waargenomen weer zijn omgebogen tot dalingen in het gebruik in 2016. De grote daling in de vleeskuikensector is waarschijnlijk deels toe te schrijven aan lager gebruik op reguliere bedrijven en deels aan verdere toename van het aantal trager groeiende vleeskuikens”, aldus Van Dam.

Antibioticagebruik afgenomen

Uit de monitoring van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) blijkt dat het afgelopen jaar vooral in de vleeskuikenhouderij veel bedrijven van het actiegebied (rood) naar de lagere gebruiksgebieden (oranje en groen) zijn verschoven. Terwijl in vrijwel alle sectoren het gebruik van tweede- en derde keuze antibiotica (hoogwaardigere antibiotica) is afgenomen, nam dat bij kalkoenen en vleeskuikens juist toe. Van Dam is positief over het lage gebruik van colisitine in de Nederlandse veehouderij, zeker in vergelijking met andere Europese lidstaten.
SDa registreerde in 2016 een daling van het gebruik in de vleeskuikensector van 30,1%, in de kalkoensector 26,5%, de kalversector 5,3%, de melkveesector 3,2% en de varkenssector 1,9%. De totale daling sinds 2009 in de vleeskalverhouderij is 38% (sinds 2007 47%), de varkenshouderij 57% en de melkveehouderij 48%. Voor de vleeskuikensector is de totale daling 72%.

Eén reactie

  • JKr

    ga eens kijken in de huisdieren praktijk. Tegenwoordig gaan honden, katten tot goudvissen aan toe wekelijks naar de dierenarts en er wordt gretig antibiotica voorgeschreven en gebruikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.