Home

Nieuws

Van Dam: aantijging NVWA is oude koe

Aantijgingen dat de NVWA niet consistent optreedt en fouten en misstanden over het hoofd of door de vingers ziet, zijn gebaseerd op oude feiten die worden aangepakt. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam, die dinsdagmiddag 27 juni naar de Tweede Kamer was geroepen om tijdens het vragenuurtje uitleg te geven.

Aanleiding voor de vragen van SP‘er Frank Futselaar waren berichten in NRC Handelsblad waarin op basis van incidenten in 2013 en 2015 melding werd gemaakt van situaties bij verschillende slachterijen, waarbij hygiëne- en dierenwelzijnsregels met voeten werden getreden. Van Dam legde aan het parlement uit dat zijn voorganger destijds direct heeft ingegrepen toen de feiten haar ter ore kwamen. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft in 2013 persoonlijk kennis genomen van het relaas van een inspecteur die zijn bevindingen staafde met camerabeelden.

Verbeterd toezicht

Van Dam legde uit dat onder verantwoordelijkheid van zijn voorganger maatregelen zijn genomen het toezicht te verbeteren, waardoor er ook meer eenheid is gekomen in de manier van controleren en inspecteren. “Het toezicht is verbeterd, maar nog niet perfect. Het verbetertraject loopt nog tot 2020.”

De Partij voor de Dieren merkte op dat het probleem niet zozeer is dat er sprake was van inconsistent optreden, maar dat een medewerker van de NVWA die misstanden constateert intern is tegengewerkt. Volgens Van Dam is in dit geval juist ruim aandacht besteed aan de bevindingen van de interne klokkenluider, die niet alleen met de inspecteur-generaal heeft gesproken, maar ook met de staatssecretaris. “De klachten zijn wel degelijk onderkend, in 2013 en opnieuw in 2015”, aldus Van Dam.

De Tweede kamer zal op verzoek van de Partij voor de Dieren later dit jaar een apart debat wijden aan controle en toezicht door de NVWA.

Of registreer je om te kunnen reageren.