Home

Nieuws 8 reacties

Vaker longontsteking bij pluimvee- en geitenbedrijven

Mensen die in een straal van 1 kilometer van pluimvee- en geitenbedrijven wonen hebben vaker last van longontstekingen. Dat blijkt uit vervolgonderzoek van het RIVM, Wageningen UR, Universiteit Utrecht en Nivel naar het effect van de veehouderij op de volksgezondheid.

De resultaten bevestigen de uitkomsten van het eerdere VGO-onderzoek in 2016, waarin werd geconcludeerd dat omwonenden van pluimveebedrijven een grotere kans op longontsteking hebben.

Oorzaak bij geitenbedrijven onbekend

Het voorkomen van meer longontstekingen rondom geitenbedrijven is opvallend. De Q-koortsepidemie heeft hier mogelijk in 2009 en 2010 aan bijgedragen, maar Q-koorts is geen verklaring voor het verhoogde aantal longontstekingen van 2011 tot 2014. De mensen met longontsteking rondom geitenbedrijven zijn niet meer in contact geweest met de Q-koortsbacterie dan mensen die geen longontsteking kregen. De onderzoekers stellen dat verder onderzoek naar de uitstoot en verspreiding van (fijn) stof bij geitenbedrijven nodig is, voordat gerichte bedrijfsmaatregelen kunnen worden geadviseerd.

Geitenbedrijven stoten voor zover bekend weinig fijn stof en endotoxinen uit. De oorzaak van het verhoogde aantal longontstekingen rondom geitenbedrijven is dus nog onduidelijk. De uitstoot van fijn stof en endotoxinen vanuit de pluimveehouderij wordt gezien als de oorzaak van het verhoogde aantal longontstekingen rondom pluimveebedrijven.

In het onderzoeksgebied krijgen elk jaar ongeveer 1.650 mensen per 100.000 inwoners een longontsteking, waarvan 208 longontstekingen een verband hebben met veehouderijbedrijven. Gemiddeld waren 119 van de 208 gevallen gerelateerd aan pluimveehouderijen en 89 aan geitenhouderijen. Bij andere vormen van veehouderij, zoals runderen, schapen en nertsen, werd geen verhoogd aantal longontstekingen gemeten.

Minder astma en allergieën

Uit het VGO-onderzoek blijkt tevens dat mensen die in de buurt van veehouderijen wonen minder astma en allergieën hebben. In de buurt van veehouderijen wonen minder mensen met COPD, maar zij hebben wel ernstigere klachten en gebruiken meer medicijnen. Mensen met veel veehouderijen rond hun woonhuis kunnen een iets verminderde longfunctie hebben.

In het hele onderzoeksgebied blijkt dat mensen een verminderde longfunctie hebben als er veel ammoniak in de lucht zit, bijvoorbeeld als er mest wordt uitgereden. Hepatitis E-virusinfecties en de resistente bacteriën Clostridium dificille en ESBL-producerende bacteriën blijken niet vaker voor te komen bij mensen die in de buurt van een veehouderij wonen.

Van Dam: zorgelijk signaal

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) en minister Edith Schippers (Volksgezondheid) noemen de verhoogde ziektedruk rondom veebedrijven een zorgelijk signaal. Ze willen vervolgonderzoek naar de ziektedruk rond geitenbedrijven, mede omdat niet duidelijk is welke maatregelen zouden kunnen worden genomen om de situatie te verbeteren. De bewindslieden adviseren gemeenten en provincies in de tussentijd rekening te houden met de gezondheidsrisico’s bij het geven van vergunningen.

‘Het is wel zaak om de hiaten in die kennis zo snel mogelijk te dichten’.

Reactie LTO Nederland

LTO Nederland reageert dat veehouders bereid zijn om te investeren in stalsystemen die streven naar een gezonde leefomgeving, maar doet ook een beroep op de overheid. “Het is wel zaak om de hiaten in die kennis zo snel mogelijk te dichten. De sector is bereid daarin te investeren. We doen hiervoor ook een beroep op de overheid”, aldus Jeannette van de Ven, LTO portefeuillehouder Gezonde Dieren van LTO. “Zolang die kennis ontbreekt, lopen ondernemers de kans dat ze investeren in verkeerde technieken of methoden die uiteindelijk weinig effect hebben. Dat moet voorkomen worden”, vervolgt zij.

Het ministerie heeft al aangegeven vervolgonderzoek te willen. LTO wil naast onderzoek naar de bron van de risico’s ook kijken of de risico’s toe of afnemen door gegevens over de periode 2014 – 2016 te bekijken.

Laatste reacties

 • Tinus1

  Dus we maken ons druk om 0,21% longonsteking, als je het krijgt is het overgens niet te benijden, en hoeveel is "normaal" in de stad?? De helft? En statistisch gezien is 99,9 alles ( 100-/- 0,1) m.a.w gelukkig verloosbaar. En dan al die heisa? Waar zijn we mee bezig in dit land....

 • wienbemelmans

  wat weer een lul verhaal van de een of andere zogenaamde expert , het gaat er alleen om om de boeren in een kwaaddaglicht te stellen . het zelfde gelul over asbest als dat op het daklicht gebeurd er niks maar de zogenaamde experts weten het weer beter levensgevaarlijk. ik ken mensen die hebben 25 jaar asbest platen gezaagd ze leven nog ra ra hoe kan dat.hoe de boeren het moeten betalen om het te verwijderen vragen ze niet naar.maar hier verdienen weer een hoop mensen over de rug van de boer een heel dikke boterham mee.

 • Maas1

  @Wienbemelmans,wist je dat asbest vaak tussen het huisvuil werd gestort op de vuilnisbelt, en als u dat netjes verpakt aanlevert het vervolgens met een grote shovel kapot werd gereden.De vuilnisbelt is vaak van een provincie of dergelijke overheids instanties.

  Een ambtelijke beleid medewerker zij onlangs als hij het voor het zeggen had dan werden de agrarische ondernemers tot; Persona non grata verklaard!

  Als dit land de gaskraan in Groningen definitief heeft dicht gedraaid en de agrarische ondernemers het land heeft uit gewerkt,dan krijgt men de Rijksbegroting niet meer rond,de armoede val van Nederland is aanstaande!
 • kuiken007

  uit dat onderzoek komt naar voren dat je 5% minder kans hebt op copd wanneer je in een veedicht gebied woont, daar heeft niemand het over!!!! volgens mij kun je beter een keer longontsteking hebben als copd☺

 • vandenbrand

  plan is mede gefinancierd door brabant zie stok zoekt om mee te slaan. nergens geen vragen gesteld over zaken in huishoudens waarvan algemeen bekend is dat die tot mega longproblemen leiden zoals roken en houtstook dat veel meer voor komt op t platteland omdat propaan niet te betalen is. weer een onderzoek zonder causaal verband in een regio met veel snelwegen dus veel fijnstof dat fijner is dan dat uit de landbouw

 • bankivahoen

  Hoort bij de keiharde steken in de rug van elke boer die murw in de touwen hangt. Ik zie gelijkenissen met de jaren veertig toen ook een complete bevolkingsgroep er aan moest geloven, triest. Niets maar dan ook niets blijft ons bespaart, het houdt niet op. Tot de laatste boer is weggejaagd. Alleen lege winkelschappen gaan ons nog redden. Tot 7 juli ( dag dat provinciale staten Brabant stemt tot elimineren boerensector) zullen we doodgegooid worden met alles wat we fout doen en de straf die we daar voor zouden moeten krijgen. Van zielig meesje tot andere leugenachtige onzin.

 • fietskip

  Ze kunnen de fijnstof op een kilometer niet eens aantonen.
  30 jaar in het vak en nog nooit longontsteking gehad, en dat zonder adembescherming.
  Rijd in Frankrijk 6 maal de Alpe op.
  Ben ik dan een wondermens in de ogen van RIVM met mijn mindere longfunctie.
  Lulkoek natuurlijk net als dit onderzoek.
  misschien wil V-Focus dit onderzoek ook eens onder de loep nemen?
  Je zou ook kunnen zeggen dat de bevolking eens iets meer aan sport moet doen.
  Dat zal meer effect hebben op de volksgezondheid!
  De overheid heeft gekozen voor fijnstof vermindering via de pluimveehouderij omdat dat op korte termijn het meeste papieren effect heeft, en ze hoeven het niet zelf te betalen.
  Je moet als veehouder misschien wel geld ontvangen van de overheid omdat mensen in de buurt minder vaak ziek worden!

 • douweh

  37 jaar in de stallen gewerkt. Nog nooit longontsteking gehad!!!!!Mijn familieleden ook niet.
  Grote flauwe kul wat er hier weer wordt geschreven.
  Boertje pesten!!

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.