Home

Nieuws 3 reacties

Rabobank laakt Brabantse veehouderijplannen

Rabobank vindt dat de provincie Noord-Brabant voor versnelde verduurzaming van de veehouderij ook voldoende geld beschikbaar moet stellen. Volgens Rabo-directeur food- en agri Ruud Huirne, dreigt de overheid met de eenzijdige aanpassing van afspraken aan geloofwaardigheid te verliezen. Boeren kunnen hierdoor in de toekomst juist minder in duurzaamheid investeren.

De provincie Brabant wil de emissie-eisen voor stallen naar voren halen van 2028 naar 2022. Huirne vindt dat de provincie Brabant de veehouders financieel moet compenseren voor het feit dat stallen niet in 2028, maar al in 2022 aan verscherpte stikstofeisen moeten voldoen.

Compensatie

Rabobank is voor verduurzaming, omdat het de basis is voor een gezonde bedrijfsvoering en het maatschappelijk draagvlak, aldus Huirne. Ook versnelling in het duurzamer maken van de veehouderij is wat hem betreft bespreekbaar. “Maar je kunt niet eenzijdig, op een laat moment en zonder adequate compensatie boeren zo hard treffen.”

‘De varkensprijzen zijn nu best goed maar dat was de afgelopen jaren wel anders’.

Versneld afschrijven

Huirne wijst erop dat veel veebedrijven geen financiële ruimte hebben om bestaande stallen die niet voldoen aan de scherpere emissie-eisen versneld af te schrijven en te investeren in nieuw materiaal. “De varkensprijzen zijn nu best goed maar dat was de afgelopen jaren wel anders.”

Commissie Nijpels

Hij noemt de maatregelen die de provincie onlangs heeft aangekondigd negatief en generiek. “De commissie Nijpels (die aanbevelingen voor veehouderijbeleid op papier zette, red.) pleitte juist voor positief beleid, voor belonen in plaats van straffen en voor maatwerk. Zo kun je ook dichter bij je einddoel komen. Beloon die 30% koplopers als ze nog meer stappen zetten”, zegt Huirne.

Boeren kunnen afwachtend worden wat betreft investeringen.

De huidige aanpak door de provincie Brabant verziekt volgens Huirne de sfeer. Het werkt demotiverend voor een sector die de afgelopen jaren juist grote stappen heeft gezet op het duurzaamheidsfront. Bovendien: als de overheid zomaar afspraken eenzijdig aanpakt, is een krediet met een looptijd van 20 of 30 jaar gevaarlijk. Boeren kunnen afwachtend worden wat betreft investeringen in bijvoorbeeld milieumaatregelen en dierenwelzijn.

Voortbestaan honderden bedrijven op het spel

De economische schade van de plannen voor de sector laat zich volgens Huirne moeilijk schatten. “Grosso modo sluiten we ons aan bij het rapport dat voor Provinciale Staten is opgesteld en de berekening van Agrifirm. Het voortbestaan van honderden bedrijven staat op het spel, en de economische schade kan in de vele honderden miljoenen euro’s lopen.”

De Rabobank zal per individueel geval kijken wat de plannen voor de ondernemer betekenen. “Maar nee, we hebben geen magisch potje met geld om iedereen overeind te houden.”

Actie Agri Food Capital

Agri Food Capital, een samenwerkingsverband van overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in Noordoost-Brabant, organiseert een sleutelactie. Veehouders uit de 17 gemeenten binnen de regio leveren symbolisch de sleutels van hun stallen in aan de gemeentebestuurders. De actie vindt centraal plaats in Uden. De sleutels gaan vergezeld van een petitie waarin de veehouders de steun vragen van de regionale bestuurders om de plannen van Gedeputeerde Staten (GS) van tafel te krijgen.

Met de actie wil Agri Food Capital duidelijk maken dat er zonder gezonde primaire agrarische sector geen Agri Food Capital kan bestaan. Het is een vervolg op de actie bij het provinciehuis in Den Bosch vorige week. De veehouders zijn tegen de plannen van de provincie dat stallen zes jaar eerder aan verscherpte milieunormen moeten voldoen. Dit beleid gaat volgens de actievoerders zeker 500 Brabantse bedrijven de kop kosten.

Laatste reacties

  • fa.vankuijk

    Volgens mij wordt er ook al anderhalf jaar gesproken over vitalisering varkenshouderij, waarbij de Rabobank zou faciliteren. Ik heb tot op heden maar weinig gemerkt dat de Rabobank hier actief in is.

  • koestal

    De Rabobank is bang dat ze zelf kleerscheuren op loopt bij de uitvoering van de plannen van de provincie,het is lijfsbehoud van de bank.

  • koestal

    Rabobank, Ruud Huirne is wel actief betrokken met de uitvoering van de fosfaatwet,waarom hier dan niet ?

Of registreer je om te kunnen reageren.