Home

Nieuws

Onrust binnen VVD Brabant over versnelde verduurzaming intensieve veehouderij

De plannen van GS van Noord-Brabant om de intensieve veehouderij sneller dan in eerste instantie gepland te verduurzamen zorgen voor onrust binnen de Brabantse VVD.

Plaatselijke afdelingen roeren zich. Als coalitiepartij staat de VVD achter de plannen van Gedeputeerde Staten (GS) om in plaats van in 2028 de stallen al in 2022 aan alle milieueisen aangepast te hebben. Fractielid Wouter Bollen liet dat met zoveel woorden weten, vrijdag 23 juni tijdens de behandeling van de verduurzamingsplannen. Op de site van VVD Brabant staat een artikel waar letterlijk staat: ‘De Brabantse VVD is voor verantwoorde maatregelen in de intensieve veehouderij om economische ontwikkelingen in Brabant mogelijk te maken.’ De afdeling Deurne van de VVD is het niet eens met die opstelling van hun politieke collega’s in Provinciale Staten. In navolging van de VVD Deurne heeft ook VVD Someren haar afkeuring uitgesproken over de opstelling van hun partijgenoten op het provinciehuis in Den Bosch.

VVD Deurne is teleurgesteld

In een open brief spreekt fractievoorzitter Jeroen van Lierop van VVD Deurne zijn afkeuring uit over het voorstel van GS Noord-Brabant over de toekomst van de intensieve veehouderij in de provincie. VVD Deurne is teleurgesteld over het standpunt dat VVD Brabant inneemt in dit dossier. De reden is dat eerder breed gedragen afspraken, dat de sector tot 2028 de tijd had om hun bedrijven aan te passen, niet worden nagekomen. Van Lierop vindt het ook niet uit te leggen aan boeren. “In tegenstelling tot VVD Brabant vinden wij de maatregelen niet verantwoord en wordt de agrarische sector in Noord-Brabant ongekend harder aangepakt dan collega-boeren in andere provincies”, aldus de VVD-fractievoorzitter in de open brief. “De boeren krijgen nu het mes op de keel en vele familiebedrijven zullen hierdoor niet overleven. Het argument dat het een verruiming is ten opzichte van de eerdere plannen om de termijn te verkorten tot 2020 is natuurlijk onzin! Het is een verkorting van de termijn met 6 jaar!”

Ook in Someren teleurstelling

De VVD afdeling Deurne roept daarom VVD Brabant op om 7 juli tegen het voorstel te stemmen en vertrouwen te hebben in de gemaakte afspraken die uitvoerbaar zijn en draagvlak hebben in de sector. Hun politieke geestverwanten in Someren hebben zich hierbij aangesloten.

Of registreer je om te kunnen reageren.