Home

Nieuws 1 reactie

Minder koeien, meer suikerbieten in 2017

Dit jaar lopen er minder koeien rond en gingen er fors meer suikerbieten in de grond.

Het aantal melkkoeien op 1 april 2017 is 1,69 miljoen. Dat is ruim 51.000 (3%) minder dan een jaar eerder. De jongveestapel voor melkvee daalde met 9% naar 1,2 miljoen dieren. Het areaal suikerbieten groeide met 21% naar ruim 85.000 hectare. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de CBS Landbouwtelling 2017.

Meer vleesvee en melkgeiten

De totale rundveestapel daalde met 3,7% naar 4,1 miljoen dieren. Het aantal vleeskalveren daalde licht naar 952.000. De vleesveestapel steeg wel met bijna 8% naar 250.000 dieren, voornamelijk door een hoger aantal stieren jonger dan een jaar.

Het aantal melkgeiten steeg met bijna 28.000 opnieuw en komt uit op 375.000 dieren op een totale geitenstapel van 531.000.

Iets minder varkens

Het aantal varkens daalde licht, met 0,4% naar 12,4 miljoen. Het aantal fokvarkens inclusief biggen steeg met 50.000 dieren, het aantal vleesvarkens daalde daarentegen met 100.000 dieren ten opzichte van een jaar eerder.

Ook het aantal kippen daalde, met 0,4% naar ruim 105 miljoen dieren. Het aantal vleeskuikens daalde met ruim 900.000 dieren naar 48,2 miljoen, het aantal leghennen steeg met bijna 230.000 naar 46,4 miljoen.

Minder hectares cultuurgrond

Het areaal cultuurgrond kromp met 0,3% naar 1,79 miljoen hectare, ten opzichte van 1 april 2016. Volgens de Landbouwtelling nam het areaal akkerbouwgewassen met 5.800 hectare toe naar 509.000 hectare. Het oppervlakte suikerbieten steeg met bijna 15.000 hectare naar ruim 85.000 hectare. Dat is een toename van 21%. Het aardappelareaal groeide met 5.800 hectare terwijl het areaal granen kromp met 17.000 hectare. Het uienareaal breidde zich uit naar bijna 35.000 hectare, een toename van 1.500 hectare.

Minder blijvend grasland

Het areaal grasland en voedergewassen kromp met bijna 13.000 hectare naar 1,18 miljoen hectare. Daarvan is 963.000 hectare grasland en 205.000 hectare snijmais. Het aantal hectares blijvend grasland daalde met 11.000 en er is 1.600 hectare minder snijmais opgegeven.

Eén reactie

  • Mfb

    Zitten de voerbieten bij de suikerbieten in? Er zijn hier in het noorden veel voerbieten gezaaid

Of registreer je om te kunnen reageren.