Home

Nieuws 1 reactie

Minder antibioticaresistentie in veehouderij

De mate waarin resistente bacteriën voorkomen in de veehouderij is in 2016 verder gedaald, net als het gebruik van antibiotica in de veehouderij.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Maran-rapportage over het gebruik van antibiotica en het voorkomen van antibioticaresistentie.

Humane gezondheidszorg

In de humane gezondheidszorg bleef het gebruik van antibiotica in ziekenhuizen stabiel, terwijl huisartsen minder antibiotica voorschreven. Het aantal resistente bacteriën dat bij mensen wordt gevonden is het afgelopen jaar stabiel gebleven.

Daling verkoop veterinaire antibiotica

De verkoop van veterinaire antibiotica daalde in 2016 met 15% ten opzichte van 2015 naar 206 ton. Dit is 69% lager dan de hoeveelheid antibiotica die in 2007 werd verkocht voor de veehouderij.

Onderzoekers concluderen op basis van de bevindingen dat het reductiebeleid voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij werkt.

Vleeskuikens en vleesvarkens

Uit het onderzoek blijkt dat vooral bij vleeskuikens en vleesvarkens het aantal resistente bacteriën is gedaald. Bij vleeskalveren stabiliseert de resistentie en bij melkvee is de resistentie stabiel op een laag niveau.

Ook het voorkomen van ESBL-producerende bacteriën in pluimveevlees was in 2016 substantieel lager dan in voorgaande jaren, waarmee het risico op verspreiding naar de mens lager is geworden. De relatief nieuw aangetroffen colistine-resistentie werd in 2016 niet of slechts op zeer laag niveau aangetroffen. De onderzoekers concluderen op basis van de bevindingen dat het reductiebeleid voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij werkt en zorgt voor een afname van antibioticaresistentie.

Beleid omtrent reductie werkt

Kees Veldman, hoofd Nationaal Referentielaboratorium antibioticumresistentie in dieren benadrukt dat het beleid van reductie van antibioticagebruik effectief blijkt om antibioticaresistentie bij landbouwhuisdieren te verlagen. ”Ondanks het feit dat resistentie een ingewikkeld en wereldwijd probleem is, tonen deze resultaten aan dat het wel degelijk zin heeft om er op regionaal niveau iets aan te doen.”

Eén reactie

  • koestal

    Het werkt,effectief beleid

Of registreer je om te kunnen reageren.