Home

Nieuws

Miljoenen voor project ‘Zilte landbouw’

Het project Zilte Landbouw heeft een subsidie ontvangen van € 3,1 miljoen.

Het geld komt uit het Interreg North Sea Region, een transnationaal programma waaraan onder meer Nederland, België, Denemarken en Noorwegen deelnemen. Door de klimaatveranderingen stijgt de zeespiegel, waardoor zout water steeds verder landinwaarts binnendringt.

Zilte landbouwgronden rendabel maken

Met het project is in totaal € 6,2 miljoen gemoeid. Het project loopt 4,5 jaar en eindigt eind 2021. Binnen het programma Zilte Landbouw werken kennisinstellingen uit diverse landen onder leiding van de provincie Groningen samen. Doel is niet alleen om landbouwmethodes te ontwikkelen om landbouwgronden met een hoog zoutgehalte economisch rendabel te maken, maar ook om regionale, zilte producten te ontwikkelen waar boeren geld mee kunnen verdienen.

Doel is niet alleen om methodes te ontwikkelen om landbouwgronden met een hoog zoutgehalte economisch rendabel te maken, maar ook om regionale, zilte producten te ontwikkelen waarmee boeren geld kunnen verdienen.

De risico’s én kansen van verzilting

Daarnaast is het doel van het programma om bedrijven en overheden in de regio bewust te maken van de risico’s en kansen van verzilting.

De innovaties die uit het programma voortkomen, worden getest bij de ‘Dubbele Dijk’ die vlakbij Delfzijl wordt aangelegd. Zo zal worden geëxperimenteerd met het binnendijks telen van kokkels, zeewier en zouttolerante gewassen. Bestaande gewassen zoals aardappels, gerst, haver en diverse groentesoorten kunnen volgens de projectleiders door veredeling straks mogelijk goed gedijen in een zilte omgeving.

De innovaties die uit het programma voortkomen, worden getest bij de ‘Dubbele Dijk’ die vlakbij Delfzijl wordt aangelegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.