Home

Nieuws

Groot EU-Chinees onderzoeksproject over voedselfraude gestart

Om voedselfraude tegen te gaan en de voedselveiligheid te vergroten, hebben het Europese Horizon 2020-programma en het Chinese ministerie van Onderzoek en Technologie € 10 miljoen toegekend aan de EU-China-samenwerking ‘EU-China-Safe’.

Dit onderzoeksproject is een van ’s werelds grootste voedselveiligheidsprojecten tussen de EU en China. Wageningen University & Research leidt binnen dit project het deelproject voedselauthenticiteit.

Voedselfraude is een mondiaal probleem. Het aantal gerapporteerde voedselfraudegevallen neemt toe, en kost niet-frauderende producenten wereldwijd $ 52 miljard per jaar. Enkele voorbeelden van voedselfraude zijn het paardenvleesschandaal in 2013 en de affaire ‘gutter oil’ die in 2014 in China afspeelde.

Inzet moderne technologie

Het EU-China-Safe-project gaat een bijdrage leveren door het verbeteren van wetgeving en inspecties, en het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen beide continenten. “Door de inzet van moderne technologie, inclusief een virtueel laboratorium, wordt een unieke mogelijkheid gecreëerd om best practices te demonstreren en delen”, zegt Professor Saskia van Ruth van Wageningen University & Research en coördinator van het deelproject voedselauthenticiteit. Daarnaast zal door middel van innovatieve technologieën de detectie van voedselfraude worden verbeterd.

Het deelproject voedselauthenticiteit, dat onder leiding van Wageningen University & Research wordt uitgevoerd, bestaat uit twee delen. Enerzijds wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van voedselfraude en welke factoren daarbij een rol spelen. Anderzijds worden nieuwe fraudedetectiemethoden ontwikkeld en gedeeld met de deelnemende organisaties aan het project. In beide gevallen wordt het onderzoek gericht op specerijen, bewerkt vlees, babyvoeding, biologische groente en wijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.