Home

Nieuws

FPG en LTO: geen onteigening door private partijen

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en LTO Nederland vinden dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLi) in haar advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ het eigendomsrecht aantast.

RLi vindt dat private partijen ook moeten kunnen onteigenen en dat onteigening mogelijk moet zijn bij nog weinig concrete omgevingsplannen. RLi vindt dat ook uitvoeringsorganisaties of semi-overheden als Tennet, Rijkswaterstaat en ProRail moeten kunnen onteigenen. Tot nu toe is onteigening alleen mogelijk door de overheid en nadat aan strenge criteria is voldaan. FPG en LTO willen hieraan vasthouden en roepen daarbij in herinnering dat nog zeer recent zowel de Kamer als minister Schultz aangaven het essentieel te vinden dat ‘de positie en rechtsbescherming van de eigenaar op zijn minst gelijkwaardig blijft’.

FPG en LTO vinden dat het advies van RLi de zorgvuldigheid van onteigeningsprocedures onder druk zet.

‘Onteigening is laatste redmiddel’

FPG en LTO Nederland vinden dat onteigening alleen aan de orde kan zijn als er concrete en realiseerbare plannen zijn en als de eigenaar de nieuwe bestemming die de gemeente heeft gelegd op zijn eigendom, niet zelf kan realiseren. “Onteigening is een laatste redmiddel en mag enkel worden toegepast in het algemeen belang, tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, bij noodzaak en urgentie. Dat is vastgelegd in onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Grondwet”, benadrukken de organisaties.

Volgens LTO en FPG zijn er voldoende mogelijkheden voor onteigening met de huidige regelgeving. De organisaties zijn wel positief over het advies van RLi dat bij onteigening de eigenaar van de grond binnen een half jaar na start van een proces een bod moet krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.