Home

Nieuws

Eerste konvooi over Zeelandbrug met 3 trekkers

De eerste 3 landbouwvoertuigen zijn vandaag in konvooi onder begeleiding over de Zeelandbrug gereden. Vanaf 1 juni loopt een pilot waarin 3 keer per week landbouwverkeer over de brug mag rijden.

De 5 kilometer lange brug over de Oosterschelde is normaliter gesloten voor landbouwverkeer. Onder begeleiding van een kantonnier en geholpen door een verkeersregelaar reden ze over de brug richting het noorden, naar Schouwen-Duiveland.

Volgens een woordvoerder van de provincie waren het 2 boeren en een loonwerker die zich voor vandaag hadden aangemeld.

Ontheffing nodig voor Zeelandbrug

Om over de brug te mogen rijden hebben boeren een ontheffing nodig, inmiddels hebben 18 bedrijven een ontheffing aangevraagd.

Samen met ZLTO en Rijkswaterstaat heeft de provincie deze proef opgezet om landbouwverkeer ten dienste te zijn. Wel is er door de provincie en Rijkswaterstaat bij ZLTO op aangedrongen dat er op toe gezien zal worden dat er buiten de aangewezen tijden niet ook nog illegaal over de Zeelandbrug of Oosterscheldekering gereden zal worden door landbouwvoertuigen.

Zeelandbrug als route ‘heel belangrijk’ voor boeren

Volgens André Slootmaker, boer in Nieuwerkerk, is het over de Zeelandbrug kunnen rijden heel belangrijk. Slootmaker: “De Oosterschelde oversteken is een noodzaak geworden. Het aantal bewegingen zal niet enorm zijn, maar bedrijven worden specifieker. Samen met schaalvergroting kan grondgebruik het noodzakelijk maken dat je de Oosterschelde over wil. Daarnaast zijn er steeds meer specifieke machines die in een grotere regio worden ingezet. Vanuit de agrarische sector hebben we daarom al vele jaren de wens om de Oosterschelde te passeren. Wij zien de pilot als een proef die we op termijn ook willen inzetten voor de Oosterscheldekering.”

Gedeputeerde Harry van der Maas, die ook meereed in het eerste konvooi, is blij dat een oplossing gevonden is voor boeren die van Noord-Beveland naar Schouwen gaan, of andersom. Van der Maas: “Zeeland is bijzonder. Wij zijn land in zee. Het karakter en de bijzondere structuur van Zeeland vraagt om creatieve oplossingen op het gebied van mobiliteit. Want we willen alle Zeeuwse regio’s bereikbaar houden. Ook voor agrariërs en loonwerkers die op aan weerszijden van de Oosterschelde hun werk hebben.”

“Zeeland is bijzonder. Wij zijn land in zee. [...] We willen alle Zeeuwse regio’s bereikbaar houden. Ook voor agrariërs en loonwerkers die op aan weerszijden van de Oosterschelde hun werk hebben.”

Evaluatie na proefperiode

Na de proefperiode zal er een evaluatie plaatsvinden. Gedeputeerde Van der Maas: “Na 31 oktober bekijken we of het konvooi rijden inderdaad voldoet aan de verwachtingen. We kijken dan hoe vaak er gereden is en wat het kost. Ook houden we in de gaten of de hinder voor het overige verkeer beperkt blijft.”

De konvooien vertrekken dinsdag, woensdag en donderdag. Om 9.15 uur vertrekt een konvooi vanaf Colijnsplaat, Schouwen-Duiveland, naar Noord-Beveland. Om 9.50 uur maakt een konvooi vanaf Business Park Zierikzee de tocht in omgekeerde richting.

Of registreer je om te kunnen reageren.