Home

Nieuws

EOB: geen patent op klassiek veredelde planten

Het Europees Octrooi Bureau (EOB) verleent geen octrooien meer op klassiek veredelde planten.

Het EOB hakte donderdagochtend na jarenlange discussie over het octrooirecht de knoop door. Volgens het Ministerie van Economische Zaken betekent dit dat plantenveredelaars ‘weer ongehinderd nieuwe, sterkere gewassen kunnen kweken’.

Patenteren van gewassen

Plantenveredelaars mochten zonder toestemming van de octrooihouder geen beschermd materiaal gebruiken voor de veredeling van een nieuw ras. Nu vervalt de plicht met een octrooihouder zaken te doen. Door het patenteren van gewassen hadden veredelaars minder toegang tot genetische diversiteit, aldus het ministerie, wat innovatie belemmerde.

Concurrentiekracht

Nederland verzette zich volgens het ministerie tegen het patenteren van gewassen, omdat plantenveredeling belangrijk is voor de Nederlandse concurrentiekracht en cruciaal voor de wereldvoedselvoorziening. Tijdens het EU-voorzitterschap heeft staatssecretaris Martijn van Dam het onderwerp nadrukkelijk op de agenda gezet. Het besluit van EOB betreft klassiek veredelde planten en heeft dus geen betrekking op transgenese (genetische modificatie waarbij soortvreemd DNA in een organisme wordt gebracht).

Octrooi voor tomaat met minder water

Het EOB verleende enkele octrooien op planten die uit een natuurlijke kruising ontstonden. Het betrof een tomaat die minder water bevat en dus gemakkelijker tot puree kan worden gemaakt. Ook werd een patent verstrekt voor broccoli met extra glucosinolaten, stoffen die de gezondheid bevorderen. Ten slotte werd een octrooi verstrekt op een rode paprika met een resistentie tegen witte vlieg.

VVD en SGP

Europarlementariër Jan Huitema (VVD) is opgetogen over het besluit. ” De richtsnoeren die bij het toekennen van patenten worden gehanteerd zullen worden aangepast. Hierdoor wordt voorkomen dat groente en fruit in de handen van een klein aantal grote bedrijven komt te liggen.” De VVD Europarlementariër zette samen met Bas Belder (SGP) het onderwerp op de politieke agenda van het Europees Parlement, in het najaar van 2015.

Of registreer je om te kunnen reageren.