Home

Nieuws

CBB schrapt boetes mesthandelaren

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft donderdag in hoger beroep boetes geschrapt die de staatssecretaris van Economische Zaken aan mesthandelaren had opgelegd.

Het ging hierbij om drie mesthandelaren die boetes opgelegd hadden gekregen van respectievelijk € 1.500, € 16.200 en € 3.600 voor het overtreden van de Meststoffenwet.

Volgens de staatssecretaris voldeed de automatische bemonsteringsapparatuur van de handelaren voor het nemen van monsters bij het vervoer van drijfmest niet. Aan de wettelijke eis dat een monster een volume moet hebben van minstens 650 milliliter werd niet voldaan. De monsters hadden, omgerekend met het soortelijk gewicht van drijfmest, minder volume, stelt EZ.

Apparatuur werkte wél goed

De rechtbank Oost-Brabant was eind 2014 van oordeel dat de mesthandelaren inderdaad niet aan de in de wet gestelde minimumeis van 650 milliliter hadden voldaan. De boetes werden gehandhaafd. Daarop gingen de handelaren in hoger beroep.

Het college komt nu tot een ander oordeel, de apparatuur die automatisch zorgt voor een mestmonster heeft wel goed gefunctioneerd. Bij ieder monster werd een ‘hap’ uit de drijfmest genomen van minstens 650 milliliter. Dat bij de controle vervolgens bleek dat als gevolg van de samenstelling van de drijfmest er minder dan 650 milliliter in het monster zat, wil niet zeggen dat de apparatuur niet goed werkte.

Uitspraak rechtbank vernietigd

Door de aanwezigheid van bijvoorbeeld schuim of gas in het monster kan het uiteindelijke volume afwijken, aldus het college. De mesthandelaren hebben wel aan de wettelijke volume-eis voldaan, de uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd. Proceskosten zijn voor rekening van EZ.

Of registreer je om te kunnen reageren.