Home

Nieuws 2 reacties

Behoud koolstof in bodem

Het behoud van koolstof in de bodem is net zo belangrijk als het vergroten van de koolstofvoorraad in de bodem. Dat zegt Hein ten Berge, Wagenings onderzoeker, die dinsdag sprak tijdens een hoorzitting over bodemkwaliteit, in het Europees Parlement.

Brussel – Het behoud van koolstof in de bodem is net zo belangrijk als het vergroten van de koolstofvoorraad in de bodem. Dat zegt Hein ten Berge, Wagenings onderzoeker, die dinsdag sprak tijdens een hoorzitting over bodemkwaliteit, in het Europees Parlement.

Volgens Ten Berge kan de bodem op twee manier een rol vervullen bij het opvangen van klimaatproblemen.

  1. Ten eerste moet landbouwgrond in staat zijn extreme weersveranderingen op te vangen. Bodem moet water kunnen opvangen en vasthouden tot tijden van droogte.
  2. Een tweede mogelijkheid is de koolstofopslag in de bodem om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Ten Berge plaatste kanttekeningen bij het Franse plan om de koolstofvoorraad met 4 promille per jaar te verhogen. “Dat plan heeft beperkingen. Ten eerste, omdat de opslag van CO2 in de bodem niet eindeloos kan doorgaan. En als je ermee ophoudt, krijg je weer verliezen in de vorm van stikstofoxiden. En daarmee kun je alles teniet doen wat je had willen bereiken.”

Drones

Collega Jaap Schroder zette kanttekeningen bij het gebruik van drones in de landbouw. Drones kunnen prachtige kaarten maken van landbouwpercelen, maar het komt erop aan of die plaatjes goed geïnterpreteerd kunnen worden. Zo ver is de wetenschap nog niet, zei Jaap Schröder dinsdag tijdens een toelichting op het rapport over beheer en behoud van de bodem voor de landbouw. Schröder beschreef de door drones geproduceerde kaarten een kleurig behang. “Maar we moeten die kleuren kunnen interpreteren. Zo ver zijn we nog niet.”

Ten Berge liet tijdens een presentatie een bodemkaart van Europa zien, om te benadrukken dat er grote verschillen in bodemtypen zijn in de Europese Gemeenschap. Dat betekent dat er geen pasklare antwoorden zijn, die voor de gehele Europese Unie kunnen gelden. Hij waarschuwde voor een verdichting in de onderlaag van de bodem als gevolg van zware landbouwmachines. Ten Berge erkent dat voor de toplaag van de bodem van belang is dat brede banden of rupsbanden minder schade toebrengen dan bijvoorbeeld kleine trekkers met smalle banden. Maar voor de onderlaag is het totale gewicht van machines ook van belang. Ook daar geldt overigens dat de effecten lokaal en per grondsoort verschillend zijn.

Laatste reacties

  • gradje1966@

    Wat een gezeur wat ze denken te weten . Maar wetenschappers weten niet veel van de praktijk

  • WGeverink

    Tenenkrommend hoe allerlei deskundigen en experts oplossingen kunnen bedenken voor een probleem dat niet bestaat. Het is net als discussieren over zwembadwater wat te nat is.

Of registreer je om te kunnen reageren.