Home

Nieuws laatste update:2 jun 2017

Actieplan tegen predatie Gelderland

Er komen predatiebeheerplannen voor Gelderse weidevogelgebieden. Dat heeft de initiatiefgroep van het Gelderse actieplan akker- en weidevogels besloten, zo meldt LTO-Noord.

Jan-Willem Lagerweij, voorzitter van de Gelderse collectieven voor agrarisch natuurbeheer geeft aan dat vrijwilligers aan de bel hebben getrokken. Het aantal weidevogels loopt terug en de predatie van weidevogels neemt tot grote frustratie van betrokkenen hand over hand toe.

Predatiebeheerplannen opstellen

Het maken van een plan is volgens Lagerweij echter niet eenvoudig. Zo kan het schieten van vossen juist weer leiden tot het terugkeren van andere predatoren. LTO geeft aan dat de maatregelen verder gaan dan alleen het schieten van predatoren. Zo behoort ook het plaatsen van bijvoorbeeld rasters tot de mogelijkheden.
De provincie Gelderland financiert het opstellen van de plannen. Ze moeten in september klaar zijn, zodat ze dit najaar in werking kunnen treden. In 2018 wordt er geëvalueerd. Het actieplan akker- en weidevogels is eind vorig jaar tot stand gekomen door samenwerking van LTO Noord, Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de drie Gelderse agrarische collectieven. Doel is om de daling van het aantal akker- en weidevogels binnen tien jaar te stoppen.

Komende vijf jaar € 1,4 miljoen voor plan

Provincie Gelderland heeft voor de komende vijf jaar € 1,4 miljoen (waarvan de helft wordt gesubsidieerd door Brussel) voor het plan beschikbaar gesteld. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar beheer. Het gaat daarbij om vergoedingen en afspraken in nieuwe gebieden, aanvullend op al bestaand beheer.

Of registreer je om te kunnen reageren.