Home

Nieuws 4 reacties

€ 30 miljoen extra voor weersverzekering en natuurbeheer

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) gaat jaarlijks € 30 miljoen extra beschikbaar stellen uit het GLB-budget voor de brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor de brede weersverzekering is nu jaarlijks € 9 miljoen beschikbaar, maar uit de evaluatie van de regeling blijkt dat de belangstelling voor de verzekering toeneemt. Om te voorkomen dat ondernemers teleurgesteld moeten worden, of dat het subsidiepercentage verlaagd moet worden, wordt het budget verhoogd. Vorig jaar was de belangstelling al groter, waardoor de subsidie werd bijgesteld van 65 naar 62% van de verzekeringspremie. Ook voor agrarisch natuurbeheer, specifiek voor behoud van weide- en akkervogels, geldt dat er meer potentiële deelnemers zijn dan nu kunnen worden ondersteund.

Tot 1.200 meer deelnemers brede weersverzekering

Door in de laatste twee jaar van deze GLB-periode € 10 miljoen per jaar extra in te zetten voor de brede weersverzekering, kunnen in totaal ongeveer 1.000 tot 1.200 meer deelnemers worden geaccommodeerd, bijna een verdubbeling van het huidige aantal. Door de inzet van € 20 miljoen per jaar extra voor agrarisch natuurbeheer kunnen er extra maatregelen voor weide- en akkervogels worden genomen.

Een hogere deelname in de brede weersverzekering zal een gunstig effect hebben op de premie. “Voldoende deelname is ook van belang voor het verkrijgen van statistieken voor een goede premiedifferentiatie door verzekeraars”, aldus Van Dam. Verzekeraars maken nu al onderscheid in premie op basis van regio en sector, maar doen dat nog niet voor preventieve maatregelen.

De € 30 miljoen wordt geschoven vanuit het budget voor de directe inkomenssteun, ook wel de Eerste Pijler, van het GLB. Dit heeft een generieke korting voor alle ontvangers van directe inkomenssteun tot gevolg. Volgens LTO-voorman Marc Calon heeft dit een korting van 4% tot gevolg. Hij noemt het extra budget voor de weersverzekering en het natuurbeheer een sigaar uit eigen doos. Hij spreekt van een absurde werkwijze van Van Dam.

Evaluatiecommissie: verplicht eigen risico

Voorstellen van de evaluatiecommissie van de brede weersverzekering om het subsidiepercentage van tevoren vast te stellen heeft voor Van Dam niet de voorkeur, omdat deze dan waarschijnlijk te voorzichtig zal worden ingeschat. Het effect van het al dan niet hanteren van een eigen risico van 30%, dat nu een keuze is van verzekeraars, gaat Van Dam verder laten onderzoeken. De evaluatiecommissie adviseert het eigen risico verplicht te stellen.

Van Dam is daarnaast geen voorstander van het voorstel om het subsidiebedrag te differentiëren naar te verzekeren gevaar. “De overlast van zomer 2016 heeft laten zien dat juist de niet-verwachte risico’s grote schade kunnen toebrengen. Daarmee blijft het van belang om de subsidie in te zetten voor de verzekering tegen brede weerscalamiteiten.”

Laatste reacties

 • melkveehouder .

  Niet alleen die extra subsidie is een sigaar uit eigen doos, maar de gehele weersverzekering . Als een overheid subsidie gaat verstrekken voor een verzekering, dan moet toch een lampje gaan branden? En zeker als de overheid al jaren krampachtig probeert met behulp van LTO dit product aan de man te brengen. Het beheer van de beken wordt alsmaar meer afgestemd op de natuurfunctie. In bepaalde waterbeheersplannen is reeds opgenomen dat het onderhoud van bepaalde beken niet afgestemd mag worden op de economische functie van naastgelegen agrarische percelen. Dat je dan natschade gaat krijgen voor de landbouwpercelen snapt iedereen. Maar betalen wil de overheid niet. Daarom heeft men graag dat genoeg boeren zich verzekeren zodat de verzekering in stand blijft. Bij een aansprakelijkheidskwestie zal een rechter altijd de vraag stellen of de schade verzekerbaar is waardoor een overheid de dans ontspringt. Dáár zit het belang! En dat is geen boerenbelang!

 • .gast

  Afschaffen alle subsidies (ook op natuur) en de belastingen omlaag. Aan wie men 'Sigaren' wil uitdelen kan dan iedereen zelf bepalen (Natuur, Lekker & gezonde eten, etc)

 • info313

  Waarom altijd die achterdocht tegen de overheid? In het verleden hebben boeren en tuinders regelmatig bij de overheid gevraagd om hulp, als ze weer eens getroffen waren door dramatische weersomstandigheden. Daaruit kwam de brede weersverzekering voort. Het is toch logisch dat je hiervoor een passende verzekering hebt en zo het risico over een grote groep verdeelt. Als je schuur is afgebrand doe je ook een beroep op de verzekering. En je moppert ook niet als je de premie moet betalen. Om de verzekering niet al te duur te maken, is er overheidssubsidie op de premie. Dat die uit de grote pot met Europese landbouwgelden komt, is ook logisch. Als je door een weerramp getroffen wordt, ben je maar al te blij dat deze regeling er is. En overweeg je een brede weersverzekering, kijk dan eens bij Vereinigte Hagel. Zonder winstoogmerk en bij schade een praktische en soepele opstelling.

 • melkveehouder .

  Waarom is er dan geen subsidie op de overige agrarische verzekeringen zoals de arbeidsongeschiktheid? Dat risico hakt er veel meer in en is zeker zo groot!

Of registreer je om te kunnen reageren.