Home

Nieuws 2 reacties

Vertrouwen agrarische sector blijft toenemen

Agrariërs hadden gemiddeld in het eerste kwartaal van 2017 meer vertrouwen in het succes van hun onderneming op de middellange termijn.

Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex. Melkveehouders, glastuinders en telers van vollegrondsgroente schatten hun situatie over twee tot drie jaar rooskleuriger in. Akkerbouwers, varkenshouders en pluimveehouders hebben hun verwachtingen juist naar beneden bijgesteld.

Invloed fosfaatreductieplan

Voor melkveehouders geldt dat sinds het eerste kwartaal veel is veranderd en de cijfers mogelijk niet meer representatief zijn. Het fosfaatreductieplan of het niet doorgaan hiervan kan de sector hard raken. De enquête is gehouden voor de laatste ontwikkelingen in het fosfaatdossier.

LTO Nederland, accountantsbureau Flynth, het ministerie van Economische Zaken ontwikkelden de Agro Vertrouwensindex samen met Wageningen Economic Research. Doel is met betere gegevens de belangen van boeren en tuinders beter te kunnen behartigen.

Vertrouwen neemt sinds tweede kwartaal 2016 toe

Deelnemende ondernemers wordt gevraagd naar de situatie op het bedrijf en de verwachting voor de middellange termijn. De index kwam in het eerste kwartaal uit op bijna 19 punten. De index stijgt sinds het tweede kwartaal van 2016 en bereikte eind 2013 een toppunt van 22 punten.

In het eerste kwartaal waren agrariërs gemiddeld net zo positief als een jaar geleden. Pluimveehouders zijn duidelijk beter gestemd en ook varkenshouders, glastuinders en melkveehouders schatten hun situatie beter in. Vollegrondsgroentetelers zijn minder positief en datzelfde geldt voor akkerbouwers die bijvoorbeeld graan, suikerbieten of aardappelen telen.

Het vertrouwen voor de middellange termijn is gestegen en dat komt vooral door meer vertrouwen dat opbrengstprijzen verbeteren.

Laatste reacties

  • info36

    Wat een flauwekul allemaal. Wie kan er in de toekomst kijken. De huidige feiten geven weinig vertrouwen.

  • koestal

    ik geloof er niks van

Of registreer je om te kunnen reageren.