Home

Nieuws

Verplichte stresstest wateroverlast geadviseerd

Gemeenten en waterschappen zouden voor 2023 een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast moeten uitvoeren. Daarvoor pleit de Adviescommissie Water (AcW) in haar advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Met zo’n stresstest krijgen overheden, bedrijfsleven en particulieren een goed inzicht in de kwetsbaarheid van hun omgeving voor wateroverlast bij extreme regenval. De test moet de basis worden om de gevolgen te beperken van hoosbuien en/of langdurige regenval die in de nabije toekomst door de klimaatverandering vaker zullen voorkomen.

Volgens de AcW zullen gestandaardiseerde stresstesten de knelpunten en de gevoeligheden van een gebied voor wateroverlast blootleggen, zowel nu als in de nabije toekomst. De AcW adviseert de stresstesten verplicht te stellen voor heel Nederland en deze periodiek te herhalen.

Overheid kan niet alle risico’s afdekken

Gemeenten en waterschappen zouden actief moeten communiceren met burgers en bedrijven over de risico’s op wateroverlast. Ook moet duidelijk worden gemaakt dat de overheid niet alle risico’s kan afdekken. Daarnaast zal duidelijk moeten worden welke maatregelen de overheid voor haar rekening kan nemen neemt om (een bepaalde mate van) wateroverlast te voorkomen.

De Adviescommissie Water heeft het advies opgesteld op verzoek van de minister van Infrastructuur & Milieu.

Of registreer je om te kunnen reageren.