Home

Nieuws

RvS: afschieten damhert in Zeeland enige oplossing

Damherten in de Zeeuwse Natura 2000-gebieden Kop van Schouwen en Manteling van Walcheren mogen van de Raad van State (RvS) toch worden afgeschoten.

Gedeputeerde Staten mochten aan de Faunabeheereenheid een ontheffing verlenen om damherten te doden, stelt de RvS in de vandaag gepubliceerde uitspraak. De verleende ontheffing geldt tot en met 31 december 2019. Faunabescherming had bezwaar gemaakt tegen deze ontheffing. Opmerkelijk is dat de milieuorganisatie in deze zaak al twee keer door de rechtbank Zeeland-West-Brabant in het gelijk was gesteld. Omdat het provinciebestuur bleef vasthouden aan de ontheffing boog de RvS zich over de kwestie. Met een andere uitkomst.

Groeiende populatie damherten

De reden dat het Zeeuwse college besloot damherten te laten afschieten was het feit dat de flora en fauna in de ogen van het college te veel leden onder een steeds grotere populatie damherten. Ook zou het welzijn van de dieren zelf lijden onder de groeiende populatie. Om die in te dammen werd besloten het aantal terug te brengen tot 325 in de Kop van Schouwen en 80 in Manteling van Walcheren.

Afrasteren gebieden niet uitvoerbaar

In de ogen van de RvS was er gaan andere mogelijkheid dan de door het Zeeuwse college gekozen oplossing om de instandhoudingsdoelstellingen van de beide Natura 2000-gebieden gebieden te handhaven. De door de Faunabescherming genoemde mogelijkheid tot afrasteren van gebieden is in de ogen van de RvS niet uitvoerbaar door de omvang van de gebieden.

De visie van het Zeeuwse college wordt ondersteund door een rapport van Alterra. Daarin wordt gesteld dat andere methodes om de omvang van de populatie damherten te verkleinen, zoals vangen, verdoven of anticonceptie niet of moeilijk toe te passen zijn en ook grote ethische, ecologische of economische nadelen hebben. Verder is de RvS het met het Zeeuwse college eens dat het afschieten van damherten geen gevolgen heeft voor de instandhouding van de soort in Zeeland.

Of registreer je om te kunnen reageren.