Home

Nieuws

RvS: Rechtsonzekerheid door beheerplan ‘De Wilck’

De Raad van State (RvS) heeft LTO Noord in een recente uitspraak in het gelijk gesteld in het bezwaar dat de organisatie had gemaakt tegen het beheerplan voor het Natura 2000-gebied ‘De Wilck’ in Zuid-Holland.

De boerenstandsorganisatie had bezwaar gemaakt tegen de formulering in het beheerplan dat ‘jacht, wildbeheer en schadebestrijding’ een activiteit met een mogelijk (negatief) beperkt effect zou zijn. Bovendien bestaat er volgens LTO veel onduidelijkheid over wat boeren wel en niet mogen in het gebied om ganzen bestrijden.

Volgens LTO is er veel onduidelijkheid over wat boeren wel en niet mogen in het gebied om ganzen bestrijden.

Hollands-Utrechtse veenweidegebied

‘De Wilck’ is een onderdeel van het Hollands-Utrechtse veenweidegebied en aangewezen als leefgebied voor de kleine zwaan en de smient, met name als foerageergebied en als rust- en slaapgebied.

Angst voor overtreding bij aanwezigheid één kleine zwaan of smient

In de ogen van LTO houden de beperkingen uit het beheerplan veel te weinig rekening met de belangen van de agrarische bedrijven rondom ‘De Wilck’. Een van de boeren die zijn gronden in de buurt heeft, verklaarde bij de RvS dat jagers die hij wil inzetten om ganzen te bestrijden op zijn land niet binnen 300 meter van het natuurgebied willen optreden omdat ze bang zijn als er toevallig een kleine zwaan of smient in die zone zit ze meteen in overtreding zijn. Hierdoor kan de boer in zijn visie onmogelijk effectief ganzen van zijn grond verjagen.

Zuid-Holland moet beheerplan aanpassen

De RvS is het eens met LTO dat het beheerplan onduidelijk is over welke activiteiten wel en niet mogen. De Raad draagt GS van Zuid-Holland en de staatssecretaris van Economische Zaken dan ook op om binnen 20 weken het beheerplan ‘De Wilck’ aan te passen zodat er rechtszekerheid is over wat boeren wel en niet mogen doen om ganzen te bestrijden.

Lees hier de betreffende uitspraak van de Raad van State.

Of registreer je om te kunnen reageren.