Home

Nieuws 2 reacties

Rijk aan zet voor herstel stikstofbeleid

De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu moeten hard aan de slag om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) overeind te houden.

Het systeem om de afgifte van natuurvergunningen te regelen vertoont volgens de afdeling rechtspraak van de Raad van State (RvS) een aantal gaten, die moeten worden gedicht om het stelsel overeind te houden.

De RvS legde woensdag het PAS voor aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, met als belangrijkste vraag of het PAS wel voldoet aan de Europese Habitat-richtlijn, die tot doel heeft natuur te beschermen en te verbeteren.

Het PAS werd in 2015 ingevoerd om de vergunningverlening – met name in de agrarische sectoren – weer vlot te trekken. Natuurvergunningen worden verstrekt als op basis van een centraal rekenprogramma (Aerius) kan worden vastgesteld dat de stikstofneerslag in een kwetsbaar Natura2000-gebied niet leidt tot verslechtering.

‘PAS extra onderbouwen’

De rechter draagt het Rijk op het PAS extra te onderbouwen, waarbij de centrale vraag vooral is waarop aannames gebaseerd zijn dat de stikstofneerslag in natuurgebieden niet tot verslechtering zal leiden. De rechter wil bijvoorbeeld berekeningen zien die het politieke besluit rechtvaardigen om bedrijven vrij te stellen van een meldings- of vergunningplicht als de stikstofdepositie onder de 0,05 mol stikstof per hectare per jaar blijft.

Vergunningplicht afdwingen

De RvS is niet ingegaan op het verzoek van bezwaarmakers om het PAS voorlopig stil te zetten. Aan de andere kant heeft de rechter wel een opening geboden aan milieu- en natuurgroepen (en omwonenden) om een vergunningplicht af te dwingen voor het beweiden en bemesten van graslanden. Weliswaar geldt daarvoor nu geen vergunningplicht, maar als sprake is van intensivering van beweiding of bemesting, kan die wel worden verlangd.

Jurist Renske van Dreumel van Hekkelman Advocaten zegt dat het nog maar de vraag is of het Rijk alles toereikend kan onderbouwen. “In elk geval kunnen de ministers en de staatssecretaris alvast beginnen om de onderbouwing van het PAS aan te vullen en te verbeteren, in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie.”

Provincies niet beperkt in verlening natuurvergunningen

De uitspraken van de RvS hoeven de provincies niet te beperken in het afgeven van natuurvergunningen. “Een en ander heeft vooralsnog geen gevolgen voor de PAS en ook niet voor de Brabantse beleidsregel”, zegt een woordvoerder van de provincie. “De vergunningverlening Natuurbeschermingswet op basis van de PAS gaat gewoon door.” Ook in Overijssel gaan we gewoon door met het beleid dat we in 2015 hebben ingezet”, zegt een woordvoerder. De overkoepelende uitvoeringsorganisatie BIJ12 die voor alle provincies werkt is wat voorzichtiger. “We gaan kijken wat deze beslissing van de RvS voor de provincies betekent. Samen met de provincies gaan we kijken wat de impact is.”

Laatste reacties

  • JKr

    Het is van de zotte, wat de overheid er van bakt. Elk branche van Philips tot Unilever zouden Nederland allang verlaten hebben als hun bedrijfsvoering zo gedwarsboomd zouden zien. Maar wij kunnen niet met zijn alle naar het buitenland, toch? Als nu eerst eens onomstotelijk aangetoond wordt dat het verhaal mbt de emissies klopt dan wordt het een stuk makkelijker, nu wordt alles gebaseerd op aannames, broddelwerk dus.

  • koestal

    Dit moet weer over de rug van boeren

Of registreer je om te kunnen reageren.