Home

Nieuws 2 reacties

Rabobank koppelt vermogende klant en ondernemer voor financiering

Rabobank brengt ondernemers en vermogende klanten bij elkaar voor een nieuwe financieringsmethode.

Rabobank start met een nieuwe financieringsmethode voor ondernemers, inclusief agrarische bedrijven: Rabo & Co. Via een online platform brengt de bank ondernemers en vermogende klanten van de bank bij elkaar. Het is een aanvulling op bestaande financieringsvormen zoals regulier bankkrediet en crowdfunding. Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om geld aan te trekken, terwijl vermogende klanten van de bank meer mogelijkheden krijgen om rendement te halen op hun vermogen.

Looptijd van maximaal vijf jaar

Voor deze financiering gelden een aantal criteria zoals: de ondernemer moet minimaal twee jaar positieve resultaten hebben, het moet gaan om een her- of uitbreidingsfinanciering en de lening heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. Volgens Marcel Gerritsen, hoofd Financieren bij Rabobank, is het concept bedoeld voor alle ondernemers inclusief agrarische bedrijven. Maar het moet wel passen in de looptijd van vijf jaar; in de agrarische sector zijn die looptijden van de financiering doorgaans langer. Hij sluit niet uit dat het concept later uitgebreid wordt naar financieringen met langere looptijden.

Landelijke uitrol na testfase

De landelijke uitrol volgt op een testfase waarbij een aantal leningen zijn verstrekt volgens de nieuwe methode. Daarin zaten geen agrarische bedrijven. Volgens de bank is daarbij de goede afstemming van vraag en aanbod een belangrijke succesfactor geweest. Verder bleek dat er veel animo is voor deze manier van financieren, zeker bij klanten die zelf vermogen hebben opgebouwd als ondernemer.

Rabo & Co is een vorm van financieren waarbij vermogende klanten intekenen op een lening van een ondernemer en deze samen met de bank verstrekken. Het gaat daarbij om klanten met meer dan € 1 miljoen vrij belegbaar vermogen. Zij kunnen tot 49% verstrekken van leningen bij klanten van de Rabobank met een minimaal bedrag van € 100.000 en een maximum van 10% van hun vrij beschikbaar vermogen. Particuliere investeerder en bank delen naar rato de opbrengsten van de zekerheden als een ondernemer in betalingsproblemen komt.

Vooruitlopen op strengere kapitaaleisen

Voor de bank zelf betekent het nieuwe concept dat meer financieringen verstrekt kunnen worden omdat de leningen maar voor een deel via de balans van de bank zelf lopen. “Op die manier lopen we vooruit op mogelijke strengere kapitaalseisen als gevolg van Basel IV”, aldus de Rabobank. Via de zogenoemde Basel-afspraken zijn internationaal afspraken gemaakt over eisen aan banken, onder meer over de verhouding eigen vermogen ten opzichte van de financieringen die ze uit hebben staan bij klanten.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Oei de boetes die de Rabo de laatste jaren heeft betaald tasten toch hun eigen vermogen zo aan dat er te weinig rest voor het werkelijke doel nl. het uitlenen van geld. Om toch hun klanten te bedienen moeten ze de winstmarge delen met anderen. Triest.

  • agpros

    RABO vindt glasvezel van levensbelang voor de ontwikkeling voor het platteland.
    CIF ( de durfkapitaalafdeling van RABO) wil de aanleg van glasvezel in de regio stimuleren maar krabbelt in steeds meer gebieden terug: Het blijkt achteraf toch meer te kosten en er moet meer betaald worden, soms zelfs op basis van een calculatie achteraf.

Of registreer je om te kunnen reageren.