Home

Nieuws

Pachtprijzen 2017 aanzienlijk lager dan in 2016

De pachtnormen voor 2017 dalen aanzienlijk ten opzichte van de normen van 2016. Afhankelijk van de regio dalen de pachtprijzen tussen de 4% in Zuidwest-Brabant, en 23% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied.

Dat blijkt uit een overzicht van de pachtnormen voor 2017 die staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2017 zijn door het Wageningen Economic Research ((WECR), voorheen LEI), berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. De pachtprijs is met € 1049 per hectare het hoogst in de IJsselmeerpolders. De gronden in Waterland en de Droogmakerijen zijn met € 414 per hectare het goedkoopst.

Berekeningen gebaseerd op resultaten 2011-2015

De daling van de pachtprijs wordt vooral veroorzaakt doordat de berekeningen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van 2011-2015. Daarin wordt het gemiddelde melkveejaar 2010 vervangen door 2015, waarin de bedrijfsresultaten veel lager waren.

Voor akkerbouw was 2010 een zeer goed jaar en 2015 een gemiddeld jaar. “De jaren 2011 en 2014 waren qua inkomen slechte jaren voor de akkerbouw, maar voor de melkveehouderij vrij goede jaren. In meer gemengde gebieden hebben de inkomensfluctuaties in de akkerbouw en melkveehouderij elkaar soms ‘opgevangen’”, schrijft Van Dam over de wijzigingen in de pachtprijzen.

Tekst gaat verder onder tabel.

Maximale pachtverhoging 2,8%

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen worden verhoogd met 1,30%, de gemiddelde bouwkostenindex over 2012-2016. De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 2,8% (inflatie van 0,6% plus 2,5%). Dat is gelijk aan het basishuurverhogingspercentage volgens het huurprijzenbeleid woonruimte.

De pachtprijs voor agrarische woningen met een pachtovereenkomst op of na 1 september 2007 wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel uit het woningwaarderingsstelsel.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Of registreer je om te kunnen reageren.