Home

Nieuws 7 reacties

PBL: omvang mestfraude niet te bepalen

De omvang van mestfraude is niet te kwantificeren. Dat benadrukt onderzoeker Hans van Grinsven van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tijdens een technische briefing over de evaluatie van de meststoffenwet in de Tweede Kamer.

Kamerleden reageerden kritisch op het PBL-rapport. Hierin worden cijfers genoemd dat 30 tot 40% van de dierlijke mest zich in het zwarte circuit bevindt, omdat sectorbestuurders deze getallen eerder hebben genoemd. Deze cijfers zijn echter niet wetenschappelijk onderbouwd.

Vier argumenten

“De discrepantie tussen de gegevens over mest die er zijn is zodanig groot dat we er vanuit moeten gaan dat er fraude is”, zegt Van Grinsven. Hij heeft hier vier argumenten voor. “Boeren zeggen zelf dat er fraude is en dat ze er last van hebben”, aldus Van Grinsven. Ook blijkt uit de handhaving van RVO.nl dat er bij intermediairs in 39% van de gevallen niet volgens regels wordt gewerkt. Daarnaast worden bij mesttransporten soms zodanig hoge stikstof- en fosfaatgehalten gemeld dat dit fysiek niet eens mogelijk is”, zegt Van Grinsven.

Als vierde argument dat er sprake is van fraude noemt Van Grinsven de mestboekhouding per regio, op basis van aan- en afvoer van mineralen. “Dit klopt al tien tot vijftien jaar niet. Dat komt deels door onzekerheden op het gebied van excreties en dieraantallen, maar dat is niet helemaal terug te rekenen tot de grote verschillen die we zien.”

‘Geen onderbouwing of uitleg’

De Kamer is ook kritisch over de keuzes die gemaakt zijn bij het onderzoek. Volgens het Mesdagfonds is er zonder onderbouwing of uitleg gekozen voor scenario’s waarbij de overschrijding van normen bij de landbouw wordt neergelegd, ook als dit uit bronnen komt waar de landbouw geen invloed op heeft. Lubbert van Dellen, secretaris van het Mesdagfonds benadrukt dat de landbouw graag wil bijdragen aan schoon water. “De landbouw heeft het grootste belang bij schoon water en is dus graag bereid om een bijdrage te leveren aan schoon water. Er worden nu 160.000 koeien geslacht met als één doel: schoner water. Deze dieren verdienen het dat we hier zorgvuldig mee omgaan”, vindt Van Dellen. Hij voegt er aan toe dat de landbouw alleen iets kan doen aan dat deel van de uitstoot waar de landbouw invloed op heeft.

Keuze voor een te grote opgave voor landbouw

Van Grinsven reageert dat er inderdaad twee modellen zijn, een met een grote opgave voor de landbouw en een met een kleine opgave voor de landbouw. “We hebben gekozen voor de eerste, omdat de opgave voor de overige bronnen anders vele malen groter zou zijn dan het potentieel van deze bronnen. Dat is niet realistisch en als je deze zou gebruiken, zou je onbedoeld een normverlaging introduceren. Dat is niet terecht”, legt Van Grinsven uit. Hij voegt er aan toe dat deze modellen al vele jaren worden gebruikt. Ook worden de bijdragen van andere bronnen genoemd bij de reductiedoelstelling.

‘Krimp veestapel lost niet alles op’

Op de vraag van Esther Ouwehand (PvdD) of een krimp van de veestapel de problemen niet oplost, reageert Van Grinsven helder. “Een krimp van de veestapel kan een oplossing bieden voor verschillende problemen, zoals de uitstoot van ammoniak en andere broeikasgassen, maar het heeft geen effect op de waterkwaliteit, omdat deze af hangt van de gebruiksnormen. Als we de veehouderij zouden verbieden, kan de waterkwaliteit nog wel eens verslechteren, omdat er dan meer stikstof en fosfaat zal uitspoelen omdat er dan ook grasland verloren gaat. Onder grasland is de uitspoeling kleiner dan onder bouwland.

Laatste reacties

 • John*

  wat moet je hier nu weer van denken..

  Er zou fraude zijn maar het is niet te bewijzen, dus er is geen fraude?

  het probleem is het mestbeleid. dit is samengevat in regels met daaruit voortvloeiend gebruiksnormen.

  Mestproductie - gebruiksnormen = afvoer. Dus zorgen dat in de afvoer de meeste mineralen zitten zodat het volume thuis kan blijven, zonder bemonsteren zo op het land. Daarnaast kan je zomaar drie verschillende uitslagen krijgen van de mest die je wel afvoert en het circus is compleet.

  Na zoveel jaar werken met mest weet iedere boer wel wat waar in zit, maar niet hoeveel nitraat er in zijn grondwater zit of hoeveel fosfaat in het slootwater. Om dat laatste gaat het toch? Er is geloof ik nog 10 miljoen beschikbaar voor t mestbeleid. Gebruik dat aub voor een uitgebreid meetnet zodat we met zijn allen weer effectief kunnen gaan bemesten.

 • koestal

  met mest meer opbrengst van het gewas

 • maatje 1904

  Alle grond verplicht gaan bemonsteren dan rollen de Rotte Appels er vanzelf uit.

 • 344412

  Laat ze zorgen voor werkbaar beleid met draagvlak, daarna fraude aanpakken.

 • mtslammers

 • koster

  ammoniak reinigt ook de lucht. Dus stel dat de uitstoot van de veehouderij naar 0 moet/gaat/zou kunnen. Gaan we dan langs wegen e.d. ammoniakverstuivers neerzetten?
  Het wordt tijd dat het geneuzel achter de komma weggaat en dat gezond verstand weer gaat regeren. En niet alleen binnen de landbouw, we zijn overal doorgeschoten. Terwijl sommige zaken die wel echt schadelijk zijn wel gewoon mogen.
  We hebben veels te veel mensen in nederland die om het sturen aan het stuur willen zitten en die daar ook nog aanzien en een riant inkomen voor krijgen.

 • JKr

  Fraude van rapporten PBL is niet te bepalen. Waarom geloven we alles wat er geschreven wordt???

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.