Home

Nieuws

Nog geen datum voor proef mestexport met e-CMR

De proef met de registratie van transporten van vaste mest met e-CMR als alternatief voor AGR-GPS begint voorlopig nog niet. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Van Dam zegt bereid te zijn om een proefproject toe te laten waarin het systeem wordt getest. Over de invulling hiervan is hij in gesprek met betrokken partijen, waaronder de eigenaren van e-CMR.

Nog niet voldoende betrouwbaar

Het systeem is volgens Van Dam echter nog niet voldoende betrouwbaar om in te zetten in een proef. “Uit onderzoek bleek dat de betrouwbaarheid van e-CMR nog onvoldoende was geborgd en dat het systeem nog teveel mogelijkheden voor manipulatie bevatte. Het instrument moet in technische zin geoptimaliseerd zijn voordat een proefproject kan worden uitgevoerd”, vindt Van Dam.

Het ministerie vindt het van belang dat een aantal aanbevelingen uit het rapport over de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van e-CMR wordt opgevolgd voordat met de proef kan worden begonnen. “Een exacte tijdsplanning voor het proefproject is op dit moment niet te geven”, aldus Van Dam.

AGR-GPS verplicht

Sinds 1 januari is het voor export van vaste mest of dikke fractie van dierlijke mest verplicht om het transport te volgen van AGR-GPS. Vanwege problemen met het invoeren van het systeem kreeg de sector de eerste twee maanden van dit jaar de tijd om AGR-GPS-apparatuur te installeren. In die periode werden geen boetes opgelegd.

Kamer dringt aan op toestaan e-CMR

De Tweede Kamer dringt erop aan het alternatieve systeem (e-CMR) naast AGR-GPS toe te staan. Bij e-CMR wordt gebruikgemaakt van een digitale vrachtbrief (CMR), waaraan extra functies zijn toegevoegd. Daarmee kunnen dezelfde gegevens worden vergaard als met AGR-GPS.

Of registreer je om te kunnen reageren.