Home

Nieuws 2 reacties

Nieuwe impasse in natuurvergunningen

De Europese rechter moet klaarheid scheppen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft woensdag in een aantal zaken vragen gesteld, waarover het Hof van Justitie in Luxemburg moet oordelen.

De stap van de Raad van State betekent een nieuwe impasse in de afhandeling van natuurvergunningen in Nederland. De Raad van State is zich daarvan bewust en heeft daarom de Europese rechter gevraagd de zaken met voorrang te behandelen. Zolang de Europese rechter geen oordeel velt, zijn de vergunningaanvragers in Nederland onzeker over of hun bedrijfsontwikkelingen wel of niet mogen doorgaan.

De aan de Europese rechter voorgelegde vragen hebben betrekking op de vraag of het PAS op grond van de Europese Habitatrichtlijn wel kan worden gebruikt voor het verstrekken van natuurvergunningen. De andere vraag gaat over het weiden van vee en het bemesten van gronden. Volgens het PAS is daarvoor geen natuurvergunning nodig. Een aantal bezwaarmakers vindt dat die vergunning wel vereist is.

200 bezwaren tegen PAS

Het PAS is in 2015 van kracht geworden, om daarmee de vastgelopen vergunningverlening voor bedrijvigheid rond Natura2000-gebieden weer los te trekken. Op basis van het PAS wordt een deel van de veehouderij vrijgesteld van vergunningplicht voor de Natuurbeschermingswet, een deel van de bedrijven moet melding maken van bedrijfsontwikkeling en bij omvangrijkere veranderingen is een bedrijf vergunningplichtig.

Tegen het PAS zijn zeker 200 bezwaren ingediend, die aan de Raad van State zijn voorgelegd. De hoogste bestuursrechter in Nederland wil weten van de Europese rechter hoe de Europese natuurregels (Habitat-richtlijn) moeten worden uitgelegd en of dat strookt met het PAS.

Laatste reacties

  • jeanette

    een mooie werkgelegenheid voor advocaten.eerst betalen wij 3200 euro aan prov. en adviseur en binnenkort vervalt het hele gedoetje waarschijnlijk

  • koestal

    we hebben ook al meer dan 6000 ,euro betaalt aan NB vergunning en adviseurs en dan heb je eigenlijk nog niets

Of registreer je om te kunnen reageren.