Home

Nieuws 1 reactie

Nevedi: geen relatie mengvoer en antibioticaresistentie

De onlangs door de NVWA gepubliceerde overtredingen bij de productie van gemedicineerd veevoer, leiden niet tot het optreden van antibioticaresistentie bij bacteriën.

Dat zegt Henk Flipsen, directeur van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi). “Vanaf 2012 wordt in Nederland geen voer met antibiotica meer geproduceerd. Gemedicineerd voer is een verzamelnaam voor toevoegingen als ontwormingsmiddelen, coccidiostatica en tot 2012 ook antibiotica”, legt hij uit.

Flipsen reageert hiermee op een persbericht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarin staat dat uit inspecties in 2014 en 2015 blijkt dat bij 43 van de 98 gecontroleerde bedrijven te veel versleping van gemedicineerd veevoer naar ander veevoer is geconstateerd. De NVWA zegt dat hoge verslepingspercentages van gemedicineerde diervoeders bijdragen aan het ontstaan van bacteriële resistentie met alle risico’s voor de volksgezondheid van dien.

‘Geen risico’s voor volksgezondheid’

Dat laatste bestrijdt Flipsen met klem: “De risico’s voor de volksgezondheid ontstaan door resistentie van bacteriën tegen antibiotica. Dat wordt vanaf 2012 in niet meer geproduceerd. De versleping die is geconstateerd in 2014 en 2015 betreft ontwormingsmiddelen en coccidiostatica, maar geen antibiotica.”

Ondanks dat er geen risico’s voor de volksgezondheid zijn, moeten de regels wel worden nageleefd, vindt Flipsen. Binnenkort vindt overleg plaats tussen de NVWA en Nevedi over de bevindingen uit dit rapport. “De Nevedi zal zich hierbij inzetten om toekomstige overtredingen te voorkomen”, besluit hij.

Eén reactie

  • DutchBW

    Dan is dit ook achterhaald?
    <>

Of registreer je om te kunnen reageren.