Home

Nieuws

Nbw-vergunning melkveehouder ten onrechte geweigerd

Gedeputeerde Staten heeft op onjuiste gronden een Nbw-vergunning voor een melkveehouderij in het Brabantse Heusden geweigerd.

Gedeputeerde Staten heeft op onjuiste gronden een Nbw-vergunning voor een melkveehouderij in het Brabantse Heusden geweigerd. Tot die conclusie komt de Raad van State in een uitspraak.

Wel directe samenhang

Er was wel degelijk een directe samenhang tussen de saldogevende bedrijven en de betreffende melkveehouderij, stelt de RvS. Volgens de provincie was van vier van de twaalf saldogevende bedrijven de directe samenhang met de melkveehouderij niet duidelijk en was daarom de vergunning geweigerd.

Externe saldering

In de betreffende zaak wilde de boer uitbreiden naar 1.344 melk- en kalfkoeien met een maximale ammoniakemissie van 13.091,24 kilo per jaar. In 2012 werd daarvoor een vergunning aangevraagd. Omdat het bedrijf in de omgeving van een viertal Natura 2000-gebieden ligt, wilde de melkveehouder er via externe saldering voor zorgen dat er geen toename van de stikstofdepositie zou optreden door de groei van het bedrijf. Door gebruik te maken van de stikstofruimte van twaalf saldogevende bedrijven wilde de boer zijn uitbreiding realiseren. Op 25 februari 2016 besloten Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant de vergunning te weigeren omdat in hun ogen bij vier bedrijven de directe samenhang ontbrak.

Nieuw besluit binnen dertien weken

Uit de stukken die de melkveehouder ter zitting inbracht, constateert de RvS echter dat de milieuvergunningen van die vier bedrijven zijn ingetrokken tussen 15 februari en 14 maart 2016, dus kort voor en na het besluit van GS. Bovendien werd duidelijk dat begin december 2015 al duidelijk was dat er overeenkomsten gesloten waren tussen het viertal bedrijven en de uitbreidende melkveehouderij en dat GS daarvan op de hoogte was. Volgens de RvS had GS op basis van deze informatie moeten concluderen dat de vier milieuvergunningen zouden worden ingetrokken ten behoeve van de betreffende veehouderij, ook al waren de milieuvergunningen nog niet allemaal daadwerkelijk ingetrokken. Er is dus wel een directe samenhang.

Het besluit van GS wordt vernietigd en binnen dertien weken zal het college een nieuw besluit moeten nemen over de Nbw-vergunning voor de melkveehouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.