Home

Nieuws 4 reacties

Moeizame onderhandelingen over zesde actieprogramma nitraatrichtlijn

De onderhandelingen over het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn tussen het ministerie van Economische Zaken, de veehouderij, provincies en waterschappen verlopen moeizaam.

Dat melden bronnen die betrokken zijn bij deze overleggen. Nederland gaat vrijdag in gesprek met de Europese Commissie om het voorstel voor het zesde actieprogramma voor te leggen, maar overeenstemming over de voorgenomen maatregelen zijn er nog niet.

Overheden willen het beleid vooral aanscherpen, terwijl landbouworganisaties ook draagvlak willen creëren bij boeren door naast de aanscherpingen ook wat speelruimte te bieden op plaatsen waar dat kan. Eerdere toezeggingen op dit front zouden door het ministerie weer zijn ingetrokken.

‘Aanscherpen gebruiksnormen niet nodig’

Sectorvertegenwoordigers wijzen erop dat de resultaten bij het nitraatgehalte in het grondwater de afgelopen jaren goed waren onder grasland en ook onder mais. Verder aanscherpen van gebruiksnormen is bij een hoger wordende opbrengst volgens hen ook niet nodig. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde recent dat verder aanscherpen van generiek beleid niet zal bijdragen aan verbeteren van de grondwaterkwaliteit.

Debat uitgesteld

De Tweede Kamer heeft een debat over het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn, dat volgende week gepland stond, voorlopig uitgesteld. De Kamer wil eerst verder geïnformeerd worden over de inhoud van het voorstel waarmee Nederland naar Brussel gaat. Dat is tot nu toe nog niet naar buiten gebracht.

Laatste reacties

 • JKr

  Alle grondwater vervuiling, als die er al is, wordt op het bordje van de agrarische sector gedeponeerd. Waarom is er niemand bezig om een differentiatie te maken wie voor welke vervuiling verantwoordelijk is. Nu komt alles op ons bord.

 • alphons1

  natuurlijk komt van dam nie naar buiten met zijn voorstel. zal weer wel iets zijn om de boeren te vernietigen

 • 344412

  Achterban Van Dam wil minder vee. Simpel.

 • CRD00311919

  eikelkamp
  alle riolleringen kunnen ook bijdragen aan watervervuilling rond de stedelijke gebieden is het nitraatgehalte in water het hoogst

Of registreer je om te kunnen reageren.