Home

Nieuws 9 reacties

Mineralenconcentraat als kunstmest stapje dichterbij

De toelating van mineralenconcentraat uit dierlijke mest als kunstmestvervanger is een stapje dichterbij gekomen. De landbouw- en milieucommissie van het Europees Parlement hebben beide ingestemd met de nieuwe meststoffenverordening, met daarin het voorstel om verwerkte producten uit dierlijke mest te erkennen als CE-erkende meststof.

Hierdoor is het toegestaan om de meststoffen door Europa te vervoeren en te gebruiken.

Met deze erkenning is er echter nog geen goedkeuring om mineralenconcentraat uit dierlijke mest te gebruiken bovenop de gebruiksnorm voor dierlijke mest, maar wel om het in de totale mestgebruiksruimte te mogen gebruiken.

Mineralen kunstmest en dierlijke mest gelijk behandelen

Een amendement van VVD-Europarlementariër Jan Huitema maakt het wel mogelijk om mineralenconcentraat als kunstmestvervanger te gebruiken. Met het argument dat mineralen uit kunstmest en uit dierlijke mest gelijk moeten worden behandeld, heeft hij een voorstel gedaan om mineralenconcentraat wel als kunstmestvervanger goed te keuren.

Voorwaarde is hierbij wel dat de werkingscoëfficiënt van het mineralenconcentraat 90% moet zijn, in plaats van de 80% in het oorspronkelijke voorstel van Huitema. Hiervoor was echter geen politieke meerderheid te behalen.

Waterkwaliteit en nitraatrichtlijn

De sociaaldemocraten en de Groenen stemden ondanks de inzet van Bas Eickhout (GroenLinks) tegen het voorstel van Huitema. Ze vinden dat de aanpassing niet ten koste mag gaan van de waterkwaliteit en de afspraken in de nitraatrichtlijn. Sommige lidstaten die vrezen dat de aanpassing ten koste gaat van de inkomsten voor de aanvoer van dierlijke mest uit overschotgebieden. Ook zijn er landen die vrezen dat dit ertoe leidt dat andere landen nog meer vee gaan houden. Onder andere Wallonië en Spanje stemden tegen de aanpassingen.

Annie Schreijer-Pierik (CDA) reageert positief. “Ik ben blij dat de milieucommissie het belang inziet van het sluiten van de kringloop van meststoffen van dierlijke oorsprong. Mineralenconcentraat als zodanig moet verhandelbaar worden in de hele Europese Unie.”

Cadmiumgehalte van fosfaatkunstmest

Bij de stemmingen kwam ook het cadmiumgehalte van fosfaatkunstmest aan bod. De Commissies stemden in met een voorstel van de Groenen om het cadmiumniveau in kunstmest in de komende negen jaar te verlagen, in plaats van in twaalf jaar. Verschillende lidstaten en boerenorganisatie Copa Cogeca zijn tegen het aanscherpen van de normen vanwege de verwachte prijsstijging van kunstmest en om de EU hierdoor meer afhankelijk wordt van Rusland als leverancier van fosfaatkunstmest.

De plannen worden vervolgens voorgelegd aan de Commissie voor Interne markt, waarna het Europees Parlement plenair nog een besluit moet nemen, voordat de plannen met de Europese Commissie en de Europese Raad worden besproken.

Laatste reacties

 • wilcovanlaar1

  Beste Jan, heel mooi, ga zo door !

 • frl

  op mijn bedrijf heb ik nog gescheiden mest, stromest en gier, dit gier zou je ook wel als concentraat/kunstmest kunnen gebruiken.
  Heb als proef dit voorjaar op maaipercelen maar 150 kg kas gestrooid en 30 kuub gier per HA(heb een hekel aan snijden in de grond zo heb ik de put in 1 keer leeg).
  Opbrengst van die maai percelen was 16 balen van een HA (bloei zat er net in)

 • John*

  dunne fractie doet het altijd goed op grasland. de dikke fractie moet naar de akkerbouw omdat die vaak maar een kans hebben om te bemesten. Als dit nu eindelijk eens rondkomt gaan we echt stappen zetten!. Is er nog iets gezegd over de hoeveelheid N per ton? Ik vind het een beetje onzin om met veel pijn en moeite er een hoop water uit te filteren terwijl daarna de afnemer water toe moet voegen om het product fatsoenlijk over het perceel te verdelen en in de grond te krijgen.

 • alco1

  Een goed resultaat. Maar het is eigenlijk te gek voor woorden dat dierlijke mest eerst een andere naam moet hebben voordat het ingezet kan worden.

 • koestal

  he he ,het werd tijd,wat een getreuzel in Brussel,het is echt geen slagvaardig beleid,alleen maar regels tegen boeren.

 • info519

  En de groenen stemmen tegen.....zijn ze voor kunstmest dan?

 • koestal

  De kunstmestlobby heeft veel macht in Brussel,de boeren bijna niks

 • koestal

  Veel kunstmest wordt gemaakt uit aardgas, de Nederlandse staat heeft er belang bij dat dit zo blijft vanwege de aardgasopbrengsten

 • AtzeB

  Zo is het maar net!

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.