Home

Nieuws 2 reacties

Meer stikstofgevoelige gebieden in PAS

Het aantal stikstofgevoelige gebieden in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt uitgebreid.

Dat is de reden dat de provincies en het rijk de afgifte van natuurvergunningen en verklaringen van geen bezwaar tijdelijk hebben stopgezet.

Zeker tot 15 juni geen afgifte vergunningen

Het programmabureau PAS meldde vorige week dat vanwege een actualisatie in elk geval tot 15 juni geen vergunningen worden afgegeven.

Die actualisatie heeft te maken met het toevoegen van stikstofgevoelige gebieden in Natura 2000-gebieden. Doordat het aantal gevoelige gebieden toeneemt, ligt het voor de hand dat de beschikbare ontwikkelingsruimte niet meer kan worden aangewend rond die toegevoegde gebieden.

Beschermde vogels

Het gaat om stikstofgevoelige leefgebieden waar beschermde vogels gebruik van maken. Vogels hebben zelf geen stikstofgevoeligheid, maar de gebieden waar ze foerageren of broeden, mogelijk wel. Niet alle stikstofgevoelige leefgebieden zijn tot nu toe in het PAS opgenomen.

De actualisatie van het PAS kan beperkingen opleveren bij de afgifte van vergunningen. Voor niet-vergunningplichtige meldingen voor activiteiten binnen het PAS (bij een depositie van minder dan 1 mol per hectare per jaar) heeft deze aanpassing geen effect.

Laatste reacties

 • DJ-D

  Zijn maar weinig vogels die niet beschermd zijn... wordt een onwerkbare situatie.

  Natuurgebieden in de buurt van schiphol en snelwegen zijn vast weer niet gevoelig....

  Veel natuurgebieden waar het water rijker is aan fosfaat en stikstof dan landbouwgebieden en het uitpuilt van 'wild' zijn natuurlijk supergevoelig.

  Al deze flauwekul voor een paar plantjes die niemand kent.

 • koestal

  Rupsje Nooitgenoeg is weer bezig

Of registreer je om te kunnen reageren.