Home

Nieuws

LTO tegen strengere regels Nationaal Natuurnetwerk

LTO Nederland is bezorgd dat de regering in de nieuwe Omgevingswet strengere regels gaat stellen voor activiteiten rond het Nationaal Natuurnetwerk.

De agrarische belangenbehartiger vraagt de Eerste Kamer om aanpassing te eisen. LTO Nederland uit de zorgen in een brief aan de Senaat (pdf, 317 kB), die ook is ondertekend door de Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

De Omgevingswet vervangt de Wet natuurbescherming. Het uitgangspunt van de overgang naar de Omgevingswet was dat de inhoud ‘beleidsneutraal’ moet zijn. Met andere woorden: dat het niet direct moet leiden tot een verzwaring van eisen. LTO Nederland en FPG vrezen dat dit nu toch gebeurt, wat ze als ‘ontoelaatbaar’ bestempelen. Ze roepen de Eerste Kamer op de regering over de problemen die ze zien te bevragen.

Natura 2000-normen

LTO Nederland en FPG vrezen concreet dat voor het Nationaal Natuurnetwerk, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur, de normen gaan gelden die al worden toegepast bij Natura 2000-gebieden. Dat betekent bijvoorbeeld dat natuurcompensatie bij verlies van natuur, bijvoorbeeld door bedrijfsuitbreiding, al vooraf moet worden georganiseerd.

Dat is niet alleen streng, aldus LTO en FPG, maar het kan ook jaren duren voordat de verloren gegane natuur helemaal is gecompenseerd. Pas wanneer de natuur volledig is gecompenseerd, volgt een vergunning. In de tussentijd weet de ondernemer noch financier dus waar hij aan toe is. Niet alleen LTO Nederland en FPG vrezen dit effect, maar ook Recron, de belangenorganisatie voor bedrijven in de recreatiesector, zoals vakantieparken.

Of registreer je om te kunnen reageren.