Home

Nieuws

LTO positief over wetsvoorstel duurzaamheidsafspraken

LTO Nederland noemt het ‘heel goed’ dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) een wetsvoorstel heeft gemaakt dat het voor bedrijven en organisaties makkelijker moet maken om duurzaamheidsafspraken te maken.

LTO Nederland pleit er volgens directeur Thijs Cuijpers al jarenlang voor dat boeren en tuinders meer wettelijke ruimte krijgen voor duurzaamheidsinitiatieven. “We moeten zo snel mogelijk af van de situatie dat ze door de mededingingsautoriteit worden beschouwd als niet toelaatbare marktafspraken.”

Initiatieven van burgers?

LTO geeft nog geen definitief commentaar, maar wil het wetsvoorstel eerst tot in detail bestuderen.

Een speciale commissie van de Sociaal Economische Raad, SER zal volgende maand een advies over het wetsvoorstel uitbrengen. “Dat gaat onder meer over de vraag of er in de praktijk veel gebruik zal worden gemaakt van de gekozen route. En ook of via deze nieuwe opening niet onevenredig veel initiatieven van burgers en maatschappelijke organisaties ingediend gaan worden die vragen om specifieke en vergaande duurzaamheidsmaatregelen van het bedrijfsleven”, aldus Cuijpers.

Europese mededingingswet moet soepeler

Hij benadrukt dat het met een Nederlandse regeling niet gedaan is. Hij wil dat de Nederlandse overheid in Brussel blijft pleiten voor aanpassing van de Europese mededingingswetgeving. “De EU-regels beperken nog teveel de mogelijkheden om ruimte te geven aan duurzaamheidsinitiatieven”, vindt Cuijpers.

Reageren voor 30 juni

Het wetsvoorstel van Kamp ligt ter internetconsultatie voor. Iedereen mag hierop voor 30 juni 2017 een reactie geven, waarna het kabinet zal kijken of het wetsvoorstel aangepast moet worden voordat het voor advies naar de Raad van State zal worden gestuurd. De verwachting is dat de opvolger van Kamp het wetsvoorstel uiteindelijk naar de Tweede Kamer zal sturen.

Of registreer je om te kunnen reageren.