Home

Nieuws 5 reacties

In mei start overleg met Commissie over mestbeleid

Staatssecretaris Martijn Van Dam van Economische Zaken wil op korte termijn het ambtelijk overleg starten met de EU-commissie over het nieuwe mestbeleid in de periode 2018-2021.

Begin mei hoopt hij overleg met belangenorganisaties en overheden over het zogenoemde Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn af te ronden waarna het overleg met Brussel kan beginnen. Dat schrijft de demissionair staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Derogatie

Tijdens een zitting van het zogenoemde Nitraatcomité eind maart in Brussel heeft Nederland nog geen presentatie kunnen geven over het gevoerde mestbeleid en milieuresultaten ten behoeve van een nieuwe derogatie. ‘Wel een korte toelichting op de voortgang van het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017’, aldus Van Dam. Hij wijst er nadrukkelijk op dat de derogatie niet een uitzondering van de Europese norm is ‘om het milieu extra te mogen belasten’, maar een uitzondering om ‘meer dierlijke mest te mogen toepassen bij die bedrijfstypen waar de mest op een effectieve manier door de gewassen benut wordt.’

‘Derogatie is niet een uitzondering van de Europese norm om het milieu extra te mogen belasten’.

Areaal grasland

Volgens Van Dam zijn op derogatiebedrijven de nitraatconcentraties lager dan gemiddeld, onder andere ‘doordat op die bedrijven tenminste 80% van het areaal uit grasland bestaat. Derogatie levert aldus een positieve bijdrage aan het effectief benutten van grondstoffen, zonder het grond- en oppervlaktewater onnodig te belasten.’

Meerderheid nodig

Van Dam wijst er op dat de Europese Commissie beslist over de derogatie. Een derogatie kan alleen worden verkregen als het Comité met een gekwalificeerde meerderheid een positief advies geeft benadrukt Van Dam.

Laatste reacties

 • alco1

  Uit al zijn antwoorden blijkt dat hij er geen snars van begrijpt.

 • John*

  neem toch het Belgische systeem over, dat werkt resultaatgericht i.p.v. te blijven focussen op de mestproductie. Juist de mestaanwending bepaald het succes om lage grondwaterscores te halen.

 • cornelissen

  bovendien is dit een geaccepteerd systeem, dus geen reden om te weigeren.

 • koestal

  Geen enkele boer snapt er nog wat van,voer voor juristen,zelfs de staatssecretaris roept maar wat,wat is dit voor een bananenrepubliek ?Als je nog wat wilt moet je een advocaat in de arm nemen,die bereiken tenslotte nog wat. Elke boer heeft tegenwoordig wel een rechtsbijstand verzekering !

 • massan

  Waarom moet Van Dam dit overleg nog doen; kan dit niet aan het nieuwe kabinet worden overgelaten. Van Dam brengt alleen maar ellende.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.