Home

Nieuws

‘Geld voor vergroening kan veel effectiever’

Het huidige systeem van vergroening in het Europees landbouwbeleid is weinig effectief. Als Europese, nationale en regionale overheden in het nieuwe beleid komen met één stelsel van groenblauwe diensten, met een gerichte regionale invulling, kan het effect veel groter zijn.

“Geen ongericht geld meer voor weinig effectieve maatregelen, maar alleen voor concrete en bewezen effectieve prestaties.” Dat stellen onderzoekers Paul Terwan, José van Miltenburg, Adriaan Guldemond en Anne van Doorn in een gezamenlijk rapport in opdracht van Boerennatuur.nl, de organisatie voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. De onderzoekers werken bij onderzoeksinstituten (CLM, Wageningen Universiteit en Research) of in de plattelandsvernieuwing.

Geld uittrekken voor duidelijk omschreven prestaties

Het begint ermee dat de Europese Commissie het geld dat nu aan vergroening wordt uitgegeven (zowel via de plattelandsontwikkelingsgelden als via de inkomensondersteuning) in één budget bijeen brengt. Er moet alleen geld worden uitgetrokken voor duidelijk omschreven prestaties.

Op regionaal niveau moet duidelijk zijn waaraan de voorrang moet worden gegeven, wat bepalend is voor de vergroeningsprojecten waarvoor geld beschikbaar is. De vergroeningslat moet hoger liggen dan nu, vinden de onderzoekers.

Rol van agrarische natuurcollectieven

Doel van het rapport is voor Boerennatuur de discussie over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat vanaf 2021 van kracht moet worden, te beïnvloeden. De richting die de onderzoekers aangeven, vergroot de rol van de agrarische natuurcollectieven, die zijn aangesloten bij Boerennatuur. Voorzitter Alex Datema ziet een rol voor de collectieven om de vergroening goed in te vullen.

Of registreer je om te kunnen reageren.