Home

Nieuws

Geen vergunning bij hogere stikstofneerslag

Provincies en Rijk geven voorlopig geen vergunningen af voor activiteiten waarbij de neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden toeneemt.

De provincies en betrokken ministeries hebben dat gezamenlijk besloten.

Als reden wordt aangegeven dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt geactualiseerd. “Deze actualisatie heeft betrekking op een verbetering van het PAS-instrumentarium met onder andere het mogelijk maken van landsdekkende uniforme toetsing van leefgebieden in Aerius”, aldus een mededeling van het PAS-bureau.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) heeft vorige week in een brief aan de Tweede Kamer (doc, 50 kB) geen melding gemaakt van het besluit om de vergunningverlening bij toename van stikstofneerslag op te schorten. De brief van Van Dam ging wel in op uitspraken van de afdeling rechtspraak van de Raad van State, die aan het Europese Hof van Justitie vragen heeft gesteld over de uitleg van de Europese Habitatrichtlijn en de betekenis daarvan voor het Programma Aanpak Stikstof.

Geen beperkingen aan afgifte vergunningen

Van Dam zegt dat de Raad van State geen beperkingen oplegt aan de afgifte van vergunningen, al was daar wel door bezwaarmakers om gevraagd. Hij wil wel meteen werken aan een betere onderbouwing van het PAS, waar de Raad van State om vraagt. “Het is van groot belang om de programmatische aanpak onverkort door te zetten, de in het programma opgenomen bron- en herstelmaatregelen uit te voeren, de onderbouwing te verbeteren en het programma met regelmaat te actualiseren, zodanig dat daarin steeds de best beschikbare kennis is verwerkt”, aldus de staatssecretaris.

Of registreer je om te kunnen reageren.