Home

Nieuws

Dieren in grote en kleine groepen even ziektegevoelig

Dieren in grote en kleine houderijsystemen zijn even gevoelig voor besmettelijke dierziektes.

Toch moet de veehouder met grote groepen dieren zich meer en langer inspannen om dezelfde diergezondheidsstatus te houden dan een collega met kleinere groepen.

Dat zei prof. Ynte Schukken donderdag bij zijn inauguratie als bijzonder hoogleraar Farm Animal Health aan Wageningen UR. Schukken doet mathematisch onderzoek naar de verspreiding van dierziektes op basis van gegevens uit de praktijk.

Verdedigingslinies doorbreken

Volgens Schukken vinden dierziektes steeds nieuwe manieren om verdedigingslinies te doorbreken en toch toe te slaan. Elke ziekteuitbraak levert nieuwe inzichten, zodat de verdediging nog steeds beter wordt.

niet alle programma’s zijn volledig succesvol, stelt Schukken vast. Zo neemt het aantal geitenkuddes met Caprine Arthritis Encephalitis (CAE) toe. En een volledige uitroeiing van salmonella uit de melkveehouderij noemt hij ‘niet realistisch’. Deze bacterie zit in 10% van de koppels. Net als paratuberculose heeft deze dynamische bacil ‘allerlei trucjes om onze controlesystemen te omzeilen’.

Nederland in de top

Schukken zegt wel dat de diergezondheid in Nederland tot de top van de werld behoort. ‘De transparantie van veehouderijen met betrekking tot hun diergezondheid is in de wereld onovertroffen.’

De leerstoel wordt gefinancierd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Of registreer je om te kunnen reageren.