Home

Nieuws

De Samenwerking: nabetaling van € 4 per ton

Coöperatie De Samenwerking keert leden een nabetaling uit van € 4 per afgenomen ton mengvoer en bewerkte enkelvoudige voeders in de laatste 8 maanden van 2016.

De coöperatieve mengvoederfabrikant uit Haastrecht verkocht de laatste 8 maanden van 2016 ruim 4% meer mengvoerders.

Het jaar 2016 omvat voor De Samenwerking 8 maanden omdat de afgelopen algemene ledenvergadering besloten heeft om het boekjaar voortaan parallel te laten lopen met het kalenderjaar. Het bedrijf boekte een nettoresultaat van €452.400. De omzet groeide naar € 22,6 miljoen. De omzet steeg met name omdat melkveehouders in het werkgebied de afgelopen jaren de stallen volledig bezetten. De melkveehouderij is voor De Samenwerking met afstand de belangrijkste markt.

Vaker enkelvoudige grondstoffen verkocht

De hogere omzet maakt volgens De Samenwerking dat de coöperatie haar productiecapaciteit beter kan benutten en de buitendienst effectiever ingezet kan worden. Het bedrijf meldt dat klanten door schaalvergroting steeds vaker enkelvoudige grondstoffen kopen en meer behoefte hebben aan advies. De afzet van biologische rundvee- en varkensvoeders neemt toe.

Deel resultaat naar leden, deel naar eigen vermogen cooperatie

Ruim de helft van het resultaat wordt via de nabetaling ‘teruggegeven’ aan de leden. Het overige deel wordt aan het eigen vermogen van de coöperatie toegevoegd. Volgens Harold Vlooswijk is de toevoeging noodzakelijk omdat de onderneming te maken heeft met een toename van de lang openstaande debiteuren. Bovendien moet de automatisering en besturing van de fabriek worden gemoderniseerd, wat relatief veel geld kost.

Of registreer je om te kunnen reageren.