Home

Nieuws 1 reactie

Copa wil huidige GLB grotendeels behouden

Copa-Cogeca, de Europese koepel van boerenorganisaties en agrarische coöperaties, wil de hoofdlijnen van het huidige EU-landbouwbeleid behouden.

Dat is de gezamenlijke positie van de organisatie in de lopende discussie over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Copa-president Martin Merrild noemt het GLB een ‘succes op meerdere manieren’. Hij noemde onder meer de ruime keus in voedingsmiddelen tegen betaalbare prijzen, terwijl het GLB minder dan 1% van de overheidsbestedingen in de hele EU uitmaakt. Volgens Merrild ‘waar voor je geld.’ Volgens hem moet het bestaand systeem met een pijler voor directe inkomenssteun en marktondersteuning en een pijler voor plattelandsbeleid behouden blijven, maar wel vereenvoudigd worden. De complexiteit van bijvoorbeeld de vergroeningseisen smoort nu innovatie en efficiency volgens Merrild.

‘Instrumenten in GLB moeten worden aangepast’

De recente crisis op de agrarische markten zoals voor zuivel en varkensvlees heeft volgens Copa aangetoond dat de instrumenten in het huidige GLB moeten worden aangepast. Alleen dan kan betere gereageerd worden op wijzigingen op agrarische markten. Daar horen ook betere mogelijkheden voor marktinformatie en het afdekken van risico’s bij. Wel moeten dergelijk instrumenten vrijwillige keuzes blijven.

In het GLB gaat het volgens Copa niet alleen om markt. Intensiever beleid is nodig om het platteland aantrekkelijk te houden voor jonge boeren en leegloop te voorkomen.

Toegang tot snelle internetverbindingen

Cogeca-president Thomas Magnusson wees op het belang van verbetering van de infrastructuur en toegang tot snelle internetverbindingen: “Daarmee kunnen boeren hun bedrijfsvoering verbeteren en dat leidt tot een hoger inkomen en tegelijkertijd een duurzamere productie”.

Voor het mogelijk maken van precisielandbouw is niet alleen beschikbaarheid van breedbandinternet nodig, maar ook ondersteuning en training op EU- en nationaal niveau. Op die manier kunnen boeren ook beter inzicht krijgen in hun afzetmarkten en zelf online afzet opzetten, volgens Magnusson.

Eén reactie

  • ...............

    "De ruime keus in voedingsmiddelen tegen betaalbare prijzen, terwijl het GLB minder dan 1% van de overheidsbestedingen in de hele EU uitmaakt."
    En wie zijn nu de subsidie vreters??

Of registreer je om te kunnen reageren.