Home

Nieuws 1 reactie

Compromis in de maak over biologische landbouw

De Europese Commissie, de Europese lidstaten en het Europees parlement staan op het punt tot een akkoord te komen over een nieuwe verordening voor de biologische sector. Dat melden Brusselse bronnen.

De onderhandelingen (trialoog) kunnen in de loop van de volgende week tot een afronding komen meldt het doorgaans goed ingevoerde persbureau Agra Europe. De besprekingen over de verordening voor de biologische landbouw zouden aanvankelijk al tijdens het Nederlandse voorzitterschap tot een afronding komen. Tijdens dat voorzitterschap lag daarover een compromis binnen handbereik, maar onder Slowaaks voorzitterschap kwam dat weer open te liggen. Er was vooral spanning tussen het Europees Parlement enerzijds en de lidstaten en de Europese Commissie anderzijds.

Toezicht en controle lidstaten

Kees van Zelderen, die bij de Europese land- en tuinbouworganisatie Copa-Cogeca leiding geeft aan de werkgroep voor biologische productie, hoopt op een ‘vooruitstrevend resultaat’. Hij wil dat lidstaten hun toezicht en controle op de biologische sector op elkaar afstemmen. “Europese laboratoria moeten op dezelfde manier kijken naar mogelijke vervuiling”, zegt Van Zelderen.

Voldoende biologisch uitgangsmateriaal

Discussiepunt in de voorstellen is onder meer het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal en de declassificering van biologische producten waarop sporen van niet toegelaten bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen. Van Zelderen zegt dat innovatie en samenwerking in de biologische sectoren van het grootste belang is, om voldoende biologisch uitgangsmateriaal beschikbaar te hebben.

Volgens de huidige voorstellen krijgen lidstaten de ruimte om eigen onderwaarden in te stellen voor niet-biologische vervuiling in producten. Bij overschrijding van die norm zou een biologisch product niet langer als zodanig verkocht mogen worden. In het aanvankelijke voorstel werd zo’n norm dwingend opgelegd door de Europese Unie. Nederland heeft daartegen steeds bezwaar aangetekend.

Andere landen vinden een dergelijke ondergrens juist een verbetering van de standaarden voor de biologische sector. Tsjechië is een verklaard voorstander van strenge regelgeving op dat punt.

Eén reactie

  • koestal

    Straks bijna iedereen biologisch

Of registreer je om te kunnen reageren.