Home

Nieuws 5 reacties

Asbestschade gaat boer meer kosten

Veel verzekeraars stellen het risicoprofiel voor bedrijven met asbest bij. Ze sorteren hiermee voor op het verbod op asbestdaken in 2024. Dit betekent een groter financieel risico voor de boer.

Banken spelen in mindere mate in op het verbod, maar halen ook de teugels aan. Bedrijven met asbest hebben niet per se meer financiering nodig, maar ze moeten bij sloop en nieuwbouw wel een degelijk plan kunnen overleggen, klinkt het bij Rabobank en ING.

Asbestwet 2024 werpt schaduw vooruit:

 • geen vanzelfsprekendheid meer dat nieuwbouw van dak bij asbestschade volledig wordt vergoed
 • boer moet rekening houden met strengere brandverzekeringspolissen
 • verzekeringspremies gaan niet omlaag
 • hagelschade in Brabant vorig jaar heeft proces ook versneld
 • banken eisen gedegen plan/strategie van boeren

Interpolis: uitkeren op basis vervangingswaarde

Verzekeraar Interpolis is met zijn brandverzekering al ingesprongen op de nieuwe asbestwet. Interpolis keert bij schade aan asbestdaken nog wel uit, maar voor het beschadigd dakdeel gebeurt dit op basis van vervangingswaarde: 20% tot 40% van de nieuwbouwwaarde van een asbestdak.

En die waarde zal de komende jaren nog minder worden. Bij schade is het risico voor de boer dus groter, tegen een ongewijzigde premie. Maar onlogisch is dat niet, zegt Adri Witlox van Interpolis. “In de nieuwe wet zal iedere boer zijn dak voor 2024 móéten vervangen. Is het dan nog terecht om een volledig nieuw dak te vergoeden? Het kan niet zo zijn dat verzekeraars asbestdaken gaan opruimen. Dat is echt de verantwoordelijkheid van de ondernemer.”

Univé scherpt voorwaarden (nog) niet aan

Univé keert bij schade wel tegen 100% herbouwwaarde uit. Bij deze verzekeraar zijn de voorwaarden nog niet aangescherpt. Maar asbest heeft de aandacht. “Op dit moment wordt onderzocht hoe we risico’s richting 2024 verantwoord kunnen beheersen”, aldus een woordvoerder.

“Daarnaast beoordeelt Univé of een bestaand of nieuw risico nog binnen de acceptatiemogelijkheden past. Het kan dus zo zijn dat het risico asbest niet meer te verzekeren is of alleen tegen andere voorwaarden.”

LTO Noord Verzekeringen: 70% van herbouwwaarde

Ook tussenpersoon LTO Noord Verzekeringen gaat later dit jaar anticiperen en keert dan waarschijnlijk nog maar op basis van 70% van de herbouwwaarde uitkeren. De gedachte erachter: het asbest moet straks toch weg en het is niet reëel als verzekeraars een volledig nieuw dak moeten betalen.

Benjamin Overkleeft van LTO Noord Verzekeringen stelt dat verzekeraars qua uitkeren bij schade aan asbestdaken in een versnellingstraject zitten: “Voor de boer is dat misschien niet leuk, maar die moet er toch aan wennen. Verzekeraars sorteren voor voor de overheid en lossen het probleem voor ze op. Het is ook een lastig spanningsveld. Enerzijds mag asbest nu nog, anderzijds moet het er straks toch van af en is het niet reëel als verzekeraars een volledig nieuw dak moeten betalen.”

Rabobank: asbest onderdeel totaal risicomanagement

Verzekeraars anticiperen op het verbod op asbestdaken in 2024, maar bij banken is de vrijblijvendheid er ook van af. Al geldt bij Rabobank dat asbestsanering niet standaard een financieringsvoorwaarde is voor bedrijven met asbest die nieuw willen bouwen.

In het gesprek met de boer is het wel een vast onderwerp. “Het asbestrisico is een onderdeel van het totale risicomanagement. De strategie met betrekking tot sanering en kosten moeten in beeld zijn. Als dit risico acceptabel is, dan laten we de keuze voor het moment van saneren bij voorkeur aan de boer zelf”, stelt René Veldman, projectmanager Food & Agri van Rabobank.

Sanering van asbestplaten op een ligboxenstal. - Foto: Anne van der Woude
Sanering van asbestplaten op een ligboxenstal. - Foto: Anne van der Woude

Volgens Veldman van Rabobank is ook bij de financiering van asbestsanering het langetermijnperspectief van groot belang voor de financierbaarheid. “Voor asbestsanering geldt geen apart risicoprofiel. We hebben er veel aandacht voor, maar het heeft geen aparte status.” Veldman merkt in de praktijk ook dat boeren meestal toch zelf willen saneren.

ING: rekening houden met extra financiering

Bij ING zijn de regels voor bedrijven met asbest al wel strikter. Asbestsanering moet sinds drie jaar bij nieuwbouw meegenomen zijn in het bedrijfsplan en de liquiditeitsbegroting. Voorheen was dat geen issue. “Financiering voor nieuwbouw gaat natuurlijk nooit alleen stuk op asbest, maar boeren moeten er rekening mee houden dat ze extra moeten financieren”, zegt Cor Bruns.

Een andere verandering is dat ING het niet langer accepteert als bedrijven bij nieuwbouw oude gebouwen met asbest willen laten staan. “Dan gaat de financiering waarschijnlijk niet door.”

Verandering na hagelschade Brabant 2016

LTO herkent het beeld dat Rabobank zonder apart risicoprofiel werkt, maar verwacht dat de bank kritischer wordt als de verzekerbaarheid van bedrijven met asbest verder afneemt. En dat gebeurt in de praktijk zeker, merkt Ruud Hoosemans, die voor LTO asbestsanering in zijn portefeuille heeft.

De grote hagelschade in Zuidoost-Brabant heeft dit proces ook versneld, zegt Hoosemans. “Die schades hebben verzekeraars erg veel geld gekost. Veel verzekeraars zijn toen met asbestdaken op vervangingswaarde overgegaan. Een boer krijgt voor een nieuw dak gemiddeld dan nog een kwart van de waarde. Dat is de nieuwe realiteit.”

Wennen aan nieuwe realiteit

Boeren met asbestdaken en aflopende polissen moeten wennen aan die nieuwe realiteit. Hoosemans: “Verzekeraars zullen vaker per bedrijf een scherper risicoprofiel opstellen; hoe oud en verweerd is een dak. Meer maatwerk. Ook zal het meer voorkomen dat er geen verzekering wordt afgesloten als een bedrijf onvoldoende perspectief heeft.”

Volledige dekking steeds verder uit beeld

Volledige verzekeringsdekking voor bedrijven met asbest raakt daarmee steeds verder uit beeld. Het bevreemdt Joan van den Heuvel van DLV Bouw. Zeker omdat veel asbestdaken nog prima liggen en 2024 ver weg is.

“Een boer moet in principe altijd 100% dekking kunnen krijgen voor een asbestdak. Ik voel meer voor differentiatie in verzekeringspremies. De boer heeft dan zelf de keuze en wordt alsnog gestimuleerd asbest te vervangen”, zegt Van den Heuvel.

Laatste reacties

 • Tinus1

  Juist, mijnheer Joan, door differentiatie kan een boer zelf beslissen! Wie zijn die organisaties die menen te moeten beslissen voor de boer ipv coöperatie 's lijkten het meer communisten. Net of iemand met een asbestdak de zaak expres in de fik steekt?? Of een storm besteld. ......

 • agratax(1)

  @Daan1. Zoals het ging, was iedere boeren met een asbest dak na een callimiteit beter uit dan de buurman, die zelf moet saneren. Ik vraag me nog steeds af waarom de gebruiker van de eens door de overheid "goed gekeurde en aangeprezen asbest" nu als crimineel wordt gezien als hij niet meteen zijn asbest vervangt door een nieuw goedgekeurde dakbedekking. Een materiaal waar we niet van weten of die over 20 jaar niet weer gesaneerd moet worden op kosten van de gebruiker, omdat de overheid het in eens als gevaarlijk is gaan beschouwen. Was asbest echt zo levens bedreigend als Den Haag stelt dan zou de wereld bevolking nog steeds de 5 miljard niet zijn overstegen. Er wonen miljarden mensen in hutjes bedekt met asbest .

 • glaasje

  Nou trekken de verzekeraars de achter broek aan. Tientallen jaren altijd fors betaald voor de verzekeringen. En dan nu maar weinig uit betalen als er wat gebeurd. Te gek voor woorden. Zolang een asbest dak ligt is er niks aan de hand. EN IK VINDT NOG STEEDS DAT DE OVERHEID DE KOSTEN VOOR VERNIEUWING VAN DE ASBEST DAKEN MOET NEMEN. Ik mag het woord milieu en duurzaam NIET meer horen. Je kunt niemand verplichten een dak te vernieuwen terwijl er niks mee aan de hand is. Alleen werkverschaffing. En de boeren de laten opdraaien voor de kosten BELACHELIJK

 • J.W. de Kloet

  Ik vindt ook nog steeds dat de overheid het op moet lossen. Ik heb het goedje asbest niet uitgevonden. En als je het geld er niet voor heb of kan krijgen houd het gewoon op.

 • Meralco

  Een van de advertorials (Van der Grift) doet net alsof over 7 jaar alle asbest, dus ook in de gebouwen moet zijn verwijderd.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.