Home

Nieuws

Antibioticagebruik neemt verder af

Het antibioticagebruik in de veehouderij blijft afnemen. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).

Er zijn echter grote verschillen tussen sectoren, zo blijkt uit de cijfers over 2016. De afname is het sterkst in de vleeskuikenhouderij (-30,1%) en het minst in de varkenshouderij (-1,9%). In de rundveehouderij is sprake van een lichte stijging (+1,1%).

Of de dalende trend in het antibioticagebruik zich ook vertaalt in een verder afname van de resistentie, zal later blijken bij de publicatie over resistentie in de veehouderij.

Cijfers voor de melkvee- en kalversector zijn voor de gehele observatieperiode gecorrigeerd voor veranderingen in gehanteerde doseringen in de DG-standaard per 2014. De kalkoensector is in deze grafiek niet opgenomen, omdat geen reductie t.o.v. 2009 kan worden berekend.

Het antibioticagebruik wordt gemeten in dierdagdoseringen per kilo dier. Er wordt gekeken naar de jaarlijkse verstrekking van hoeveelheden antibiotica die nodig zijn om een dier één dag te behandelen. De totale verstrekkingen worden gedeeld door het aantal kilo’s dier in dat jaar. Dat getal wordt vergeleken met de dierdagdoseringen in voorgaande jaren.

Hoge gebruiksniveau’s antibiotica in konijnenhouderij

Voor het eerst is het gebruik van antibiotica in de konijnenhouderij bekeken. Die is in die sector relatief hoog. Er worden zeer hoge gebruiksniveau’s geregistreerd die opliepen tot 300 dierdagdoseringen per dierjaar. Dat betekent dat op een bedrijf alle dieren gemiddeld tien maanden in het jaar behandeld zijn. Het gemiddelde niveau bedraagt 40,9 dierdagdoseringen per dierjaar.

De SDa verheugt zich erover dat de veehouderij het lage verbruik weet vast te houden. Vorig jaar werd in enkele sectoren een stijging vastgesteld, die in 2016 weer is omgebogen.

Daling antibioticagebruik in kalkoenhouderij nog niet voldoende

In de vleeskuikensector is vermoedelijk sprake van een grote daling (-30,1%), doordat een deel van de bedrijven meer trager groeiende rassen inzet. De SDa noemt het positief dat de kalkoensector in 2016 voor het eerst ook een aanzienlijke daling in het gebruik laat zien. Maar de daling is nog niet voldoende. De experts achten het noodzakelijk dat het antibioticagebruik in de kalkoenhouderij verder afneemt.

In de varkenshouderij is er weliswaar een bescheiden daling in het verbruik (-1,9%); het gebruik in de kalverhouderij (-5,3%) is in de afgelopen vier jaar min of meer stabiel. Terwijl de melkveebedrijven een daling laten zien van 3,2%, is in de niet-melkleverende rundveesectoren sprake van een stijging van 7%. De SDa tekent daarbij aan dat het gebruik in de rundveesectoren relatief laag is.

Of registreer je om te kunnen reageren.