Home

Nieuws 1 reactie

ZLTO vreest faillissement honderden familiebedrijven

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant wil sneller dan gepland de landbouw verduurzamen. Volgens ZLTO gaat dat veel agrarische familiebedrijven de kop kosten.

Daarnaast komen nog eens honderden bedrijven onder de armoedegrens terecht. Met dat alarmerende nieuws komt ZLTO naar buiten in reactie op verduurzamingsplannen van Gedeputeerde Staten (GS). GS wil zo snel mogelijk een gezonde, duurzaam werkende en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij. Om te beoordelen wat het effect van de plannen is, heeft GS bureau Connecting Agri&Food uit Uden opdracht te geven onderzoek te doen naar de aanpassing van de Verordening Natuurbescherming en de invoering van staldering. Het definitieve rapport verschijnt pas eind april pas volgens Angela van der Sanden van Connecting Agri&Food, maar eind vorige week hebben leden van Provinciale Staten al inzage gekregen in de belangrijkste conclusies.

Lagere stikstofbelasting doorslaggevend

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Anne-Marie Spierings bevestigen de onderzoeksresultaten van het onderzoeksbureau de verwachtingen, namelijk een lagere stikstofbelasting. Daarnaast ziet Spierings wel een grote impact op de veehouderijsector. Spierings: “Het onderzoek geeft ons handvatten voor aanvullende maatregelen om veehouders die dat nodig hebben, te begeleiden. Daarbij denken we in eerste instantie aan een revolverend (doorlopend, red.) investeringsfonds en aan een servicepunt voor praktische hulp.”

ZLTO: plannen provincie gaan veel te ver

Janus Scheepers, bestuurslid van de ZLTO en portefeuillehouder Omgeving, vindt de plannen van de provincie veel te ver gaan. Scheepers: “Deze cijfers bevestigen waarvoor we al bang waren: bij een verdere aanscherping van het Brabantse stikstofbeleid zullen honderden veehouders voortijdig hun bedrijf moeten beëindigen. Ik schrik er echt van. Bovendien van de bedrijven die wél zullen doorgaan, zal 5 tot 10% onder de armoedegrens terechtkomen. Denk daarbij aan jonge boeren die financieel zwaar zitten. Dit kan echt niet.”

Nieuwe milieu-eisen stallen gelden al vanaf 2020

Om de nieuwe milieudoelen te bereiken stelt GS voor om de nieuwe milieueisen aan stallen niet in 2028 uiterlijk te laten ingaan maar in 2020. Onaanvaardbaar stelt Scheepers. “Acht jaar eerder is tegen de afspraken”, zegt de ZLTO-er beslist. “Voor de afschrijving van stallen is meer tijd nodig. Als we de tijd hebben tot 2028, moet dat de sector lukken. Daarmee hebben we ook rekening gehouden.”

Eén reactie

  • kuusenboer

    Provinciaal bestuur van Noord Brabant heeft maar 1 doel, Brabant varkensvrij !

Of registreer je om te kunnen reageren.