Home

Nieuws

Verbreding in landbouw minder populair

Verbreding in de landbouw lijkt minder populair te worden. Ongeveer een kwart van de akkerbouwers en melkveehouders heeft er een neventak bij.

Woensdag publiceerde statistiekbureau CBS een overzicht van het aantal landbouwbedrijven dat naast de hoofdactiviteit aan nevenactiviteiten doet. Als de cijfers van voorgaande jaren vergeleken worden met de meest recente (2016), ontstaat het beeld dat er een dramatische terugval in de verbreding is. Het aantal verbrede bedrijven lijkt met een derde tot bijna de helft te zijn teruggelopen sinds 2013. De cijfers over 2013 blijken echter niet vergelijkbaar met de cijfers over 2016, omdat het CBS met een nieuwe definitie is gaan werken. Hierdoor zijn minstens 8.000 bedrijven uit de cijfers weggevallen, omdat het volgens de onderzoekers gaat om ‘hobbyboeren’.

Cijfers akkerbouw en melkveehouderij betrouwbaar

Toch valt er uit de – betrouwbaardere – cijfers van akkerbouwbedrijven en melkveebedrijven wel op te maken dat het percentage bedrijven met een verbredingstak dalen. Volgens het CBS zijn voor deze beide sectoren de 2016 cijfers wel te vergelijken met oudere gegevens, omdat in de akkerbouw en melkveehouderij weinig hobbymatig geboerd wordt.

Op akkerbouwbedrijven gaat de daling harder dan bij melkveehouderijen. De daling in de verbreding blijkt in de meeste gevallen sterker te zijn dan de teruggang van het totale aantal akkerbouwers en melkveehouders.

In 2003 waren bijna 40% van de akkerbouwers actief in de verbreding, in 2016 was dat percentage gedaald naar een kwart. Van de melkveehouders was in 2003 bijna de helft op een of andere manier met verbreding bezig dat was in 2016 nog maar iets meer dan een kwart.

Typen neventakken:

Of registreer je om te kunnen reageren.