Home

Nieuws

Vakbonden eisen pas op de plaats in ammoniakbeleid

Een coalitie van onder andere akkerbouw- en veehouderijvakbonden vindt dat er geen nieuwe ammoniakmaatregelen mogen worden genomen.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM) hebben samen de ammoniakcoalitie (NH3-coalitie) gevormd. Zij eisen een ‘Pas op de plaats’ in het ammoniak- en stikstofbeleid.

De boodschap is neergelegd bij de staatssecretaris van Economische Zaken en Kamerleden van de commissie voor Economische Zaken.

De organisaties van de ammoniakcoalitie zeggen dat de overheid jarenlang iedereen heeft voorgespiegeld dat de grote investeringen die de landbouw heeft gedaan om de ammoniakuitstoot terug te dringen, ook effect hebben gehad. “Dit blijkt niet zo te zijn. Wij voelen ons bedrogen”, aldus de zes organisaties.

Lees ook de uitspraak van een hoogleraar integrale stikstofstudies aan de VU in Amsterdam en directeur van het Louis Bolk Instituut: Onzekerheden ammoniakbeleid geen reden tot uitstel aanscherping

Nieuw beleid moet gebaseerd worden op metingen en niet op aannames en modellen met (grote) onzekerheden. Een van de grieven is dat een systeem is opgezet om de stikstofneerslag op natuurgebieden te beperken (Programma Aanpak Stikstof), terwijl er niet wordt gemeten of er ook daadwerkelijk sprake is van vermindering van de stikstofdepositie. “Er is pas draagvlak voor nieuwe maatregelen, als de sectoren ook het vertrouwen hebben dat deze daadwerkelijk tot een ammoniakvermindering leiden”, aldus de zes organisaties.

Of registreer je om te kunnen reageren.