Home

Nieuws 6 reacties

Uitbetalingskorting wegens te laat onderwerken mest

Uitgereden mest niet direct onderwerken heeft bij een rundveebedrijf terecht geleid tot 20% korting op de GLB-uitbetalingsregeling, oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Dat rekent de boer in kwestie gebrekkig toezicht op de werkzaamheden op het land aan.

Aan een boer is terecht een randvoorwaardenkorting van 20%, op basis van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, opgelegd. De boer kreeg de korting omdat hij de uitgereden mest niet direct na het uitrijden heeft ondergewerkt. Volgens het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) is de randvoorwaardenkorting terecht opgelegd in een recente uitspraak.

Uitgereden vaste rundermest was niet direct ondergewerkt

Tijdens een controle op het bedrijf in maart 2015 constateerden controleurs dat de uitgereden vaste rundermest niet direct daarna was ondergewerkt. De boer had zijn zoon opdracht gegeven de mest uit te rijden en zei dat hij niet wist dat na het uitrijden de mest direct ondergewerkt moest worden. Volgens de boer was er een defect aan de ploeg, waarvan de reparatie enige tijd duurde.

Randvoorwaarde niet nageleefd door defecte ploeg

Op basis van het gegeven van de kapotte ploeg hebben de controleurs terecht aangenomen dat de randvoorwaarde niet is nageleefd, concludeert het CBB.

Dat zijn zoon, voordat de ploeg kapotging, was gaan ploegen op het onbesmette gedeelte van het perceel, rekent het CBB de boer toe; hij is tekortgeschoten in het geven van de juiste instructie.

Potstal

Het feit dat de boer vanwege werkzaamheden in de potstal geen zicht had op het perceel waar de mest werd uitgereden, is volgens het CBB ook geen geldig excuus. Door geen toezicht te houden heeft hij bewust het risico genomen dat er op het perceel in strijd met de regels gehandeld zou worden.

Het CBB handhaaft de opgelegde randvoorwaardenkorting.

Het feit dat de boer vanwege werkzaamheden in de potstal geen zicht had op het perceel waar de mest werd uitgereden, is volgens het CBB ook geen geldig excuus.

Laatste reacties

 • alphons1

  daar controleren de schooiers wel op. groot schalige mestfraude bij de grote jongens wille ze nie zien

 • Marco22

  Totaal onzinnige maatregel. Waar de uitgestoten diesel van de trekker,milieu meer schade toebrengt dan zogenaamde emissie van deze vaste mest. Welke emmissie? Op grasland hoeft dit toch ook niet. Dit is een goed voorbeeld van een pestregel.

 • info36

  Dat op grote schaal Marrokaanse jongeren in Amsterdamse moskees worden geradicaliseerd door in Saoedie Arabie opgeleide immams wordt toegestaan en niet op gecontroleerd, maar dat iemand vaste mest niet direct onderwerkt kost hem een stuk inkomen dat door de overheid afgepakt word. Hoe ziek en gestoord is je overheid?

 • a.t.herwijnen

  Heb in het verleden ook een keer een discussie gehad met de NVWA. Men vond toen dat ik een perceel van 3 ha bij de helft volgereden met vaste mest moest gaan onderwerken. Heb toen verteld dat dit zo niet in de regelgeving staat. Er staat in de eerst volgende wekhang moet je de mest onderwerken. Er staat geen tijd of grote van het perceel bij. Dit gaven ze toen toe en ik kreeg ook geen proces verbaal. In mijn ogen kan de volgende werkgang zelfs een week later zijn.

 • hylkema.l

  College Beroep Bedrijfsleven is een onderdeel van het ministerie en niet een onafhankelijke instantie, wat je wel zou mogen verwachten.

 • farmerbn

  Er zijn twee zaken waar ik moeite mee heb. 1) 20% is niet een vast bedrag zodat boer a meer moet betalen dan boer b voor dezelfde overtreding. Mag dat en is dat redelijk? 2) boeren (of geen boeren) die geen premie aanvragen gaan hier vrijuit. Die worden niet gestraft want er is dan niks te straffen. Mag dat en is dat redelijk?

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.