Home

Nieuws 7 reacties

Strengere regels bedreigen veehouders Brabant

Mogelijk zullen er honderden veebedrijven sneller verdwijnen in de provincie Noord-Brabant.

Plannen van de provincie Noord-Brabant om de veehouderij sneller duurzaam te maken, bedreigen het voortbestaan van mogelijk honderden bedrijven. Vooral melkvee- en varkensbedrijven zullen sneller verdwijnen en een aantal boeren kan geen fatsoenlijk inkomen meer verdienen, aldus de eerste resultaten van onderzoek naar de effecten die gisteren 7 april zijn gepresenteerd.

Eerst oude stallen slopen

De provincie wil dat stallen al in 2020 moeten voldoen aan nieuwe, strengere milieu-eisen. Boeren die nieuwe stallen willen bouwen moeten eerst oude stallen slopen. Voor elke nieuwe vierkante meter stal moet 1,1 vierkante meter verdwijnen. De plannen staan ernstig ter discussie in de Brabantse politiek. “De onderzoeksresultaten bevestigen onze verwachting dat de maatregelen duidelijk gevolgen zullen hebben op de veehouderijsector”, reageerde D66-gedeputeerde Anne-Marie Spierings gisteren.

‘Honderden veehouders zullen hun familiebedrijf moeten beëindigen’.

ZLTO: we gaan niet akkoord

Boerenorganisatie ZLTO zegt onmogelijk akkoord te kunnen gaan met de plannen. “Honderden veehouders zullen hun familiebedrijf moeten beëindigen. Van de veehouders die wel doorgaan komt tot 10% onder de armoedegrens terecht”, reageerde bestuurslid Janus Scheepers.

Resultaten van onderzoek naar de effecten voor het milieu worden binnen enkele weken verwacht. Een eerste verkenning toonde al aan dat de stikstofuitstoot flink zal dalen en dat het prettiger zal worden om op het Brabantse platteland te wonen.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Zo gauw de burgers de overhand krijgen in de besluitvorming, kan de boer de deur wel sluiten. De politiek gaat dan eisen stellen, waar niet aan voldaan kan worden op een nette menselijke manier. Nederland wordt steeds minder een Landbouwland en zal als er op de huidige weg wordt doorgegaan zijn huidge voorsprong in kennis verliezen. Geen wel denkend land zal een land dat zijn eigen productie verwaarloosd nog als kennisleverancier zien.

 • j.verstraten1

  Burgers hebben altijd al de overhand in besluitvorming agratax. We zijn met 60.000 boeren in nederland goed voor 1 zetel in de 2e kamer. Hooguit 2 als de partner ook meetelt.

 • fietskip

  Ik wens de politiek en burger succes als je de landbouw om zeep helpt.
  De economie zal slechter draaien met minder export.
  Je hebt niets te vertellen over hoe er geproduceerd word.
  Hoe verder weg de productie hoe slechter regels nageleefd worden.
  De Nederlandse productie zal voor velen te duur worden.
  Ja je woont (misschien) mooier maar je hebt verder geen cent om iets extra's te doen.
  Klopt agratax, geen eigen primaire productie (of te klein) is ook geen kennis meer. Ook niet om te exporteren!

 • oorspronkelijk

  wordt er 70% gekrompen want dat is de export
  andere provincies blijven stabiel.
  er zal voor de leefbaarheid een maximum aan mensen of andere zoogdieren komen
  ook zullen er in andere provincies mensen stoppen.
  het aantal boeren is door stads uitbreiding nauwelijks gekrompen ook de reconstructie haalde de doelen niet
  eigenlijk zorgde dit beleid voor schaalvergroting en intensivering
  het is triest maar beleid ondermijnen kent zijn keerzijde

 • Maas1

  De samenleving stelt steeds hogere eisen aan hun eigen beleving en welbevinden en eist daardoor verandering.Dit gegeven is een feit het kan niet zo zijn dat daarvoor de boer in financieel opzicht moet bloeden.Daarvoor dient een financieel fonds te zijn gevuld met gelden uit de samenleving,welke de extra investeringen betaald gemaakt door de boer in de gestelde eis door de omgeving.

 • John*

  als iets onbetaalbaar wordt gemaakt stopt de verduurzaming. een stal gaat 20 tot 30 jaar mee. dat is ook de duur van het proces om te verduurzamen.

 • fietskip

  Slecht beleid ondermijnt de hele samenleving.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.