Home

Nieuws

Regels over mestuitrijden het best bekend

De regels voor het uitrijden en gebruik van mest zijn het best bekend onder boeren.

78% van ruim 1.800 boeren zegt deze regels goed te kennen in een enquête van RVO.nl. De gebruiksnormen is bij 73% bekend en 57% zegt de regels voor het bijhouden van de administratie over meststoffen te kennen. De enquête van RVO.nl is door 1.956 personen ingevuld, inclusief 77 adviseurs en 52 mestvervoerders en verwerkers.

Twee derde goed op de hoogte

Van de boeren zijn akkerbouwers en vleeskalverhouders het best op de hoogte: 66% zegt goed op de hoogte te zijn. Bij melkvee- en varkenshouders is dat 62%. Van glastuinders en overige dierhouderij geeft minder dan de helft aan goed op de hoogte te zijn. In totaal geeft 59% aan goed op de hoogte te zijn van de mestregels. Boeren geven daarbij aan dat ze vooral goed op de hoogte zijn van regels die voor hen relevant zijn. Degenen die niet goed op de hoogte zijn wijten dat met name aan frequente aanpassingen en toevoegingen aan mestregels.

Driekwart adviseurs goed op de hoogte

Bij melkveehouders is de meest genoemde regel derogatie, die is bij 93% bekend, bij akkerbouwers is 87% bekend met de gebruiksnormen. Mestverwerkers- en vervoerders zijn het best bekend met de regels voor het vervoeren en opslaan van mest (86%). Van de adviseurs vindt driekwart zichzelf goed op de hoogte van de regels. In deze groep zijn de gebruiksnormen het best bekend (84%), gevolgd door de regels voor derogatie, fosfaatrechten, bijhouden van administratie en de mestverwerkingsplicht.

Ook meedoen aan onderzoeken van RVO.nl? Lees meer informatie over het Klantenpanel.

Of registreer je om te kunnen reageren.