Home

Nieuws

Op tijd aanmelden voor ruimere bemestingsnorm

Boeren kunnen deze week ruimere stikstof- en fosfaatnormen voor gewassen met hoge opbrengsten en meer stikstof voor mais bij rijenbemesting van mais aanmelden op RVO.nl.

De uiterste aanmeldingsdatum voor deze zogenoemde equivalente maatregelen is 1 juni. Voor de al langer bestaande hogere stikstofnorm op klei via stikstofdifferentiatie is aanmelden mogelijk tot en met 15 mei.

Lees meer over de maatregelen en de voorwaarden voor in dit artikel:
12 antwoorden over equivalente mestmaatregelen

4 onderdelen

RVO.nl heeft de voorwaarden en het aanmeldingsformulier voor de equivalente maatregelen gepubliceerd. Het gaat om de volgende vier onderdelen:

  1. hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hoge opbrengsten;
  2. hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand ‘laag’ en zeer hoge opbrengsten;
  3. hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand ‘neutraal’ en zeer hoge opbrengsten;
  4. rijenbemesting in mais.

De regeling voor verruimde mestnormen is op 6 april gepubliceerd. De hogere fosfaatgebruiksnorm bij fosfaattoestand neutraal is opgenomen in een afzonderlijk besluit dat op 18 april is gepubliceerd.

Stikstofdifferentiatie tot en met 15 mei

Voor de stikstofdifferentiatie (frites-biet-graan-regeling) blijft 15 mei de uiterste aanmelddatum. Deze regeling geldt alleen op kleigrond en alleen voor hogere opbrengsten van suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei. Volgens deskundigen kan deze regeling voor akkerbouwers op klei aantrekkelijker zijn, omdat in de stikstofdifferentiatie geen lagere gebruiksnorm voor drijfmest geldt. Dat is wel het geval bij de hogere stikstofgebruiksnorm voor grond met hoge opbrengsten binnen het equivalente-maatregelenpakket.

Of registreer je om te kunnen reageren.