Home

Nieuws 3 reacties

Onderzoek: bied grip op klimaatslimme landbouw

Landbouw moet duidelijke handvatten krijgen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Dat staat in een beleidsstudie die is gemaakt op verzoek van het Europees parlement.

Volgens het rapport verschilt het klimaatbeleid van land tot land. In de landbouw is geen duidelijk uitgezet pad dat gericht is op aanpassing van landbouwmethoden om de klimaatverandering aan te kunnen. De landbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vasthouden van koolstof, waardoor de uitstoot van broeikasgassen wordt gereduceerd.

De landbouw is verantwoordelijk voor 11% van de uitstoot van broeikasgassen. Energiesector, transport, industrie, woningen en handel hebben een grotere bijdrage. De bijdrage aan broeikasgassen komt vooral door de emissie van lachgas (N2O) en methaan (CH4). De uitstoot komt onder meer uit de veehouderij, maar ook uit veengebieden.

GLB kan invloed uitoefenen op werkwijze boeren

Het rapport meldt dat de landbouw via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) invloed kan uitoefenen op de manier waarop boeren hun grond beheren, hun gewassen telen en hun vee houden. Tegelijk kan via het GLB ook gestuurd worden op het gebruik van energie, kunstmest en water.

In het rapport onderstrepen onderzoekers het belang van het vasthouden van koolstof in de bodem door ploegen van koolstofrijke bodem te voorkomen, het toenemend gebruik van organische stof op landbouwgrond, het efficiënt gebruiken van meststoffen en het nemen van maatregelen om klimaatveranderingen op te vangen. De onderzoekers concluderen dat het ontbreekt aan voldoende ambitie om actie in de landbouw te ondernemen.

Laatste reacties

  • DJ-D

    Kunstmestindustrie opleggen dat er i.p.v. aardgas. Dierlijke (kunst) mest moet worden gestimuleerd en moet je kijken hoe ambitieus ze zijn. Helaas hebben de gasjongens iets meer in de melk te brokkelen.

  • pinkeltje

    Aan rapporten geen gebrek.

  • moi !

    Het ontbreekt de akkerbouwers aan vaste mest met lage gehaltes aan fosfaat

Of registreer je om te kunnen reageren.